.

Akademik Birimler

Antropoloji Bölümü
Paleoantropoloji ABD
Sosyal Antropoloji ABD
Fiziki Antropoloji ABD
Arkeoloji Bölümü
Klasik Arkeoloji ABD
Prehistorya ABD
Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
Alman Dili ve Edebiyatı ABD
İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
Rus Dili ve Edebiyatı ABD
Biyoloji Bölümü
Hidrobiyoloji ABD
Genel Biyoloji ABD
Zooloji ABD
Moleküler Biyoloji ABD
Botanik ABD
Coğrafya Bölümü
Fiziki Coğrafya ABD
Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
Bölgesel Coğrafya ABD
Türkiye Coğrafyası ABD
Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Arap Dili ve Edebiyatı ABD
Felsefe Bölümü
Bilim Tarihi ABD
Felsefe Tarihi ABD
Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
Fizik Bölümü
Genel Fizik ABD
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
Atom ve Molekül Fiziği ABD
Nükleer Fizik ABD
Katıhal Fiziği ABD
İstatistik Bölümü
İstatistik ABD
İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
İstatistik Teorisi ABD
Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
Risk Analizi ABD
Uygulamalı İstatistik ABD
Yöneylem Araştırmaları ABD
Kimya Bölümü
Organik Kimya ABD
Fizikokimya ABD
Analitik Kimya ABD
Biyokimya ABD
Anorganik Kimya ABD
Matematik Bölümü
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
Geometri ABD
Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
Topoloji ABD
Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
Uygulamalı Matematik ABD
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Sistem Biyolojisi ABD
Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
Biyoteknoloji ABD
Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
Psikoloji Bölümü
Sanat Tarihi Bölümü
Sanat Tarihi ABD
Sosyoloji Bölümü
Kurumlar Sosyolojisi ABD
Uygulamalı Sosyoloji ABD
Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi ABD
Ortaçağ Tarihi ABD
Yeniçağ Tarihi ABD
Yakın Çağ Tarihi ABD
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı ABD
Türk Halk Edebiyatı ABD
Yeni Türk Edebiyatı ABD
Eski Türk Dili ABD
Yeni Türk Dili ABD

Akademik

  • Akademik Birimler
  • Akademik Personel