.

Biyoloji Bölümü

Program Adı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü, İstiklal Yerleşkesi içerisinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Programı Lisans eğitim-öğretim faaliyetleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Program Bilgileri: Biyoloji tüm canlıların yapısal, işlevsel, morfolojik, ekolojik ve gelişimsel özelliklerini araştıran, canlıların evrimsel gelişimine bağlı olarak kökenleri, yayılımı ve sınıflandırılmasını çalışan, özellikle koşullarında günümüzde bozulan ve kirlenen ekosistemlerin insan-çevre ilişkilerini araştıran ve çözümler üreten çok yönlü bir Temel Bilim alanıdır. Sağlık, veterinerlik ve gıda başta olmak üzere birçok araştırma alanında Biyoloji bilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Biyolojik bilimlerdeki gelişmeler dünyada pek çok alandaki gelişmeye dayanak oluşturmaktadır. Sağlık sektöründen gıda sektörüne, hayvancılık sektöründen ilaç sektörüne kadar birçok alanın aslında temelini biyolojik araştırmalar ve gelişmeler oluşturmaktadır.

Biyoloji Bölümü’nün amacı güncel bilimsel gelişmeler takip ederek doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun yenilikçi, özgün ve nitelikli çalışmalar yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir.

Program Süresi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Lisans programının süresi 4 yıl/8 yarıyıldır.

Öğrenim Türü: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Lisans programı “Normal Öğretim” olarak öğrenim vermektedir.

Öğrenim Ücreti: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümü Lisans programına kaydolan öğrenciler program süresi içerisinde azami süreyi aşmadıkları süre boyunca Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödemezler.

Programın Akreditasyonları: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Biyoloji Bölümünün henüz akreditasyon antlaşması bulunmamaktadır

Burslar: Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Devlet yükseköğretim kurumlarının belirli programlarına “YÖK Destek Bursu” verilmektedir. Bölümümüz öğrencileri, gerekli şartları sağlamaları halinde bu burstan yararlanabilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-destek-burslari-biyoloji.aspx

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından katkı kredisi ile öğrenim kredisi veya burs verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize çeşitli ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarından özel burs sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/17/9/burslar-ve-calisma-olanaklari

Maddi imkânı yeterli olmayan öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı imkanı bulunmaktadır. Bu imkandan yararlanabilecek öğrenci sayıları, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim saatlerinin dışında isterlerse üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) öğrenci statüsünde çalışma imkanından yararlanabilmektedirler.

Yurt ve Barınma İmkanları: Üniversitemiz İstiklal yerleşkelerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2.288 erkek 2.776 kız toplam 5.064 yatak kapasiteli yurt ile İl merkezinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtlar da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Burdur İl Merkezinde özel öğrenci apart ve pansiyonları da barınma hizmeti sunmaktadır.

Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/22/9/barinma

Diğer İmkanlar:

Öğrencilerimiz Üniversitemiz Biyoloji Bölümü’nde eğitimlerine devam ederken TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı dahilinde proje başvurusunda bulunabilir, aktif laboratuvar çalışmaları yürütebilirler.

Öğrencilerimiz Erasmus, Mevlana, Farabi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir.

Mezun olan öğrencilerimiz, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı bünyesinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimlerine devam edebilirler. Lisans ve lisansüstü faaliyetleri süresince farklı araştırma alanlarına ait laboratuvar imkanlarından faydalanabilirler.

Biyoloji Bölümü, YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamındaki, öncelikli bölümler içinde yer almaktadır. Lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz bu programdan da faydalanmaktadır.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması