.

Sosyoloji Bölümü

Program Adı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans eğitim ve öğretim faaliyetleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Program Bilgileri: Sosyoloji bölümü öğrencilerine, sosyolojinin temel kurumları, gelişimi, çağdaş yaklaşımları ve bulguları konusunda genel bilgi vermek öğrencilere sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve uygulama kazandırmak Türkiye’nin sosyo-ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak araştırmaya yönelik sosyolog yetiştirmek Türkiye’nin özellikle Burdur-Akdeniz bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek lisans öğrencilerine, lisans programının ardından devam edebileceği yüksek lisans doktora gibi programları yürütebilecek bilgi ve beceriler kazandırmak yüksek lisans programına devam eden öğrencileri gerek kuramsal gerekse uygulama düzeyinde yetiştirmek, üniversitede öğretim elemanı, özel ve kamu sektörüne ilişkin kurumlarda da araştırıcı ve uzman olarak yetiştirmek bulunmaktadır.

Program Süresi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans programının süresi 4 yıl/8 yarıyıldır.

Öğrenim Türü: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans programı “Normal Öğretim” olarak eğitim vermektedir.

Öğrenim Ücreti: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans programına kaydolan öğrenciler program süresi içerisinde azami süreyi  aşmadıkları süre boyunca Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödemezler.

Programın Akreditasyonları: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün henüz akreditasyon antlaşması bulunmamaktadır.

Burslar: Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Devlet yükseköğretim kurumlarının belirli programlarına “YÖK Destek Bursu” verilmektedir. Bölümümüz öğrencileri, gerekli şartları sağlamaları halinde bu burstan yararlanabilmektedir. Detaylı bilgi için https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/YOK_tarafindan_verilen_burslar.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca YÖK’ün sağladığı diğer burs imkanları için  https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursuve-destekleri adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından katkı kredisi ile öğrenim kredisi veya burs verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize çeşitli ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarından özel burs sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/17/9/burslar-ve-calisma-olanaklari

 

Maddi imkânı yeterli olmayan öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı imkanı bulunmaktadır. Bu imkandan yararlanabilecek öğrenci sayıları, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim saatlerinin dışında isterlerse üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) öğrenci statüsünde çalışma imkanından yararlanabilmektedirler. 

Yurt ve Barınma İmkanları: İlimizde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Bunun yanı sıra Burdur İl Merkezinde özel öğrenci apart ve pansiyonları da barınma hizmeti sunmaktadır. Detaylı bilgi için https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/22/9/barinma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Diğer İmkanlar: Öğrencilerimiz Üniversitemiz Sosyoloji Bölümü’nde eğitimlerine devam ederken TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı dahilinde proje başvurusunda bulunabilirler.Öğrencilerimiz ERASMUS+, Mevlana, Farabi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir. Mezun olan öğrencilerimizin Lisans öğrenimi sonrasında, Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.  Ayrıca Üniversitesitemizin Merkez Kütüphanesi ve Üniversitemizin spor alanlarından faydalanabilirler.

 

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması