.

İdari Personel

Serap YILMAZ
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 30 89
E-posta: serapyilmazaksu@mehmetakif.edu.tr
Halil ÖZ
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 30 03
E-posta: hoz@mehmetakif.edu.tr
Ozan PAZARLIOĞLU
Şef
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 30 08
E-posta: opazarlioglu@mehmetakif.edu.tr
Ertan YÜKSEL
Bilgisayar İşletmeni
Taşınır Kayıt Kontrol
Telefon: +90 248 213 30 09
E-posta: eyüksel@mehmetakif.edu.tr
Himmet CAN
Memur
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 31 37
E-posta: himmetcan@mehmetakif.edu.tr
Emine GÜVEN
Memur
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 30 31
E-posta: eaksit@mehmetakif.edu.tr
Ahmet ERDEM
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 30 14
E-posta: ahmeterdem@mehmetakif.edu.tr
Gülşan MANIŞ
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 30 10
E-posta: gulsanmanis@mehmetakif.edu.tr
Yasemin ÇETİN
Sürekli İşçi
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 30 07
E-posta: yasemincetin@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda