.

İdari Personel

Halil ÖZ
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
Telefon: +90 248 213 30 03
E-posta: hoz@mehmetakif.edu.tr
Ayla TURGUT
Mali Hizmetler Uzmanı
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 30 13
E-posta: aturgut@mehmetakif.edu.tr
Ozan PAZARLIOĞLU
Şef
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 30 08
E-posta: opazarlioglu@mehmetakif.edu.tr
Emine GÜVEN
Memur
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 30 31
E-posta: eaksit@mehmetakif.edu.tr
Himmet CAN
Memur
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 31 37
E-posta: himmetcan@mehmetakif.edu.tr
Ahmet ERDEM
Sürekli İşçi
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 30 14
E-posta: ahmeterdem@mehmetakif.edu.tr
Gülşan MANIŞ
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 30 10
E-posta: gulsanmanis@mehmetakif.edu.tr
Serap YILMAZ
Sürekli İşçi
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 30 89
E-posta: serapyilmazaksu@mehmetakif.edu.tr
Yasemin ÇETİN
Sürekli İşçi
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 30 07
E-posta: yasemincetin@mehmetakif.edu.tr
Emre ÖCAL
Hizmetli
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Telefon: +90 248 213 30 09
E-posta: eocal@mehmetakif.edu.tr
Raziye GÜN
Sürekli İşçi
Destek Personeli
Telefon: +90 248 213 30 00
E-posta: rgun@mehmetakif.edu.tr
Ali TURHAN
Sürekli İşçi
Destek Personeli
Telefon: +90 248 213 30 00
E-posta: aturhan@mehmetakif.edu.tr
İbrahim KIZILDEMİR
Sürekli İşçi
Destek Personeli
Telefon: +90 248 213 30 00
E-posta: ikizildemir@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması