.

Antropoloji Bölümü

Antropoloji Bölümü
Öğrenim Ücreti: 2547 Sayılı Kanun’un 46. maddesi hükümleri çerçevesinde, I. Öğretim esaslarına göre belirlenir.

Eğitim ve Öğretim Modeli: Örgün/ I. Öğretim

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi/ BURDUR

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi                   Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü,  İstiklal Yerleşkesi/ BURDUR

Program Akreditasyonu: -

Yurt Olanakları:
Burdur’da Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:
https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/22/9/barinma
Burslar: 
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından katkı kredisi ile öğrenim kredisi veya burs verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize çeşitli ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarından özel burs sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:
https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/17/9/burslar-ve-calisma-olanaklari

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Devlet yükseköğretim kurumlarının belirli programlarına “YÖK Destek Bursu” verilmektedir. Bölümümüz öğrencileri, gerekli şartları sağlamaları halinde bu burstan yararlanabilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:
https://www.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/YOK_tarafindan_verilen_burslar.pdf 
Burslara ilişkin ayrıntılı bilgiye Yükseköğretim Kurulu’nun internet sayfasında yer alan http://www.yok.gov.tr/documents/10279/40281437/Y%C3%96K_Destek+Bursu_Usul_Esaslar.pdf adresinden ulaşılabilecektir.

Diğer İmkanlar: 
Öğrencilerimiz Üniversitemiz Antropoloji Bölümü’nde eğitimlerine devam ederken TÜBİTAK 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı dahilinde proje başvurusunda bulunabilirler. Öğrencilerimiz ayrıca Bölüm laboratuvarlarında çalışabilirler, Üniversite Merkez Kütüphanesi ve Üniversitemizin spor alanlarından faydalanabilirler.
Öğrencilerimiz ERASMUS+, Mevlana, Farabi öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir.
Mezun olan öğrencilerimizin Lisans öğrenimi sonrasında, Yüksek Lisans ve doktora çalışmalarına devam etmeleri mümkündür. 

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması