.

Coğrafya Bölümü

Program Adı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans eğitim ve öğretim faaliyetleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Program Bilgileri: Coğrafya, fiziki ve beşeri sistemlerin ilişkisini, bu ilişkiler sonucunda gerek ekosistemde gerekse toplumsal yaşam alanlarında meydana gelen değişim ve gelişimleri, “ne, nerede, neden, nasıl” soruları ile bu değişim ve gelişimlerin ekolojik ve sosyal çıktılarını sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyarak, zamansal ve mekânsal olarak analiz eden bir bilim dalıdır.

Çalışma alanının geniş olmasından dolayı birçok farklı disiplin ile dirsek teması bulunan coğrafya, günümüz problemlerinin birçoğu ile ilgili farkındalık yaratma, sorunların kaynakları ile ilgili akademik bilgiyi üretme ve çözüm getirebilme becerisini kazandırma yetisine sahiptir. Bugün, dünyanın hemen her noktasında karşı karşıya kalınan küresel ısınma, kirlilik (şu, hava ve toprak), bitki örtüsü değişimi, ekolojik bozulmalar, çölleşme ve benzeri fiziki problemler; etnik, kültürel ve dini sebeplerle ortaya çıkan iç savaşlar ve benzeri politik problemler; globalleşme ve hızlı şehirleşme ile birlikte meydana gelen ulaşım, günlük aktivite, gelir dağılımı, suç oranları, nüfus, arazi kullanımı ve benzeri sosyal ve ekonomik problemler, coğrafya biliminin doğrudan çözüm aradığı bir çok soruna bir kaç örnek olarak gösterilebilir. Bu çeşitliliğin sonucu olarak, fiziki ve beşeri coğrafya ana başlıkları altında bitki coğrafyası, toprak coğrafyası, turizm coğrafyası, şehir coğrafyası, tarihi coğrafya, sosyal ve kültürel coğrafya, siyasi coğrafya, ulaşım coğrafyası, sanayi coğrafyası, sağlık coğrafyası gibi çok farklı çalışma ve uygulama alanları ortaya çıkmıştır.

Uygulama alanı doğa, insan ve mekânla ilişkisi olan bütün bilim dallarının çalışma alanları ve buna ek olarak kullanıcının hayal gücü ve yetisi ile çerçevelenebilen Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) günümüzde yapılan coğrafi araştırma ve gerçekleştirilen mekânsal analizlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Enerjiden tarıma, şehircilikten ticarete, turizmden sağlığa, sigorta sektöründen ormancılığa ve daha sayılabilecek pek çok alanda teoriler ve uygulamalar mevcuttur.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Coğrafya alanında “lisans derecesi” almaya hak kazanıp kamu ve özel kuruluşlarda Coğrafyacı, Coğrafya Öğretmeni, CBS Uzmanı olarak çalışabilmektedir.

Program Süresi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans programının süresi 4 yıl/8 yarıyıldır.

Öğrenim Türü: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans programı “Normal Öğretim” olarak eğitim vermektedir.

Öğrenim Ücreti: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü Lisans programına kaydolan öğrenciler program süresi içerisinde azami süreyi  aşmadıkları süre boyunca Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödemezler.

Programın Akreditasyonları: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümünün henüz akreditasyon antlaşması bulunmamaktadır.

Burslar: Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından katkı kredisi ile öğrenim kredisi veya burs verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize çeşitli ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarından özel burs sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/17/9/burslar-ve-calisma-olanaklari

 

Maddi imkânı yeterli olmayan öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı imkanı bulunmaktadır. Bu imkandan yararlanabilecek öğrenci sayıları, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim saatlerinin dışında isterlerse üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) öğrenci statüsünde çalışma imkanından yararlanabilmektedirler. 

Yurt ve Barınma İmkanları: Üniversitemiz İstiklal yerleşkelerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2.288 erkek 2.776 kız toplam 5.064 yatak kapasiteli yurt ile İl merkezinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtlar da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Burdur İl Merkezinde özel öğrenci apart ve pansiyonları da barınma hizmeti sunmaktadır.

Burdur’da Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/22/9/barinma

 

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması