.

Felsefe Bölümü

Program Adı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü
Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans eğitim ve öğretim faaliyetleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Program Bilgileri: Felsefe bölümü, felsefe tarihi donanımıyla birlikte felsefenin temel problem alanlarını tanıyabilen, soyut düşünebilen böylece çağımızın kültürel, toplumsal ve etik problemlerine felsefi bakışla yönelebilen, eleştiren, soru soran, sorunlarla yetinmeyip araştıran ve sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmeyi amaçlayan lisans programıdır. Başta sosyal bilimler olmak üzere bilim dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanının disiplinler arası bir yaklaşımla ülkemizde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamaktır.
Program Süresi: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans programının süresi 4 yıl/8 yarıyıldır.
Öğrenim Türü: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans programı “Normal Öğretim” olarak eğitim vermektedir.
Öğrenim Ücreti: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans programına kaydolan öğrenciler program süresi içerisinde azami süreyi  aşmadıkları süre boyunca Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödemezler.
Programın Akreditasyonları: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Felsefe Bölümünün henüz akreditasyon antlaşması bulunmamaktadır.
Burslar: Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Devlet yükseköğretim kurumlarının belirli programlarına “YÖK Destek Bursu” verilmektedir. Bölümümüz öğrencileri, gerekli şartları sağlamaları halinde bu burstan yararlanabilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-destek-burslari-felsefe.aspx
Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimize Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından katkı kredisi ile öğrenim kredisi veya burs verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimize çeşitli ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarından özel burs sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:
https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/17/9/burslar-ve-calisma-olanaklari

Maddi imkânı yeterli olmayan öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı imkanı bulunmaktadır. Bu imkandan yararlanabilecek öğrenci sayıları, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim saatlerinin dışında isterlerse üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) öğrenci statüsünde çalışma imkanından yararlanabilmektedirler. 
Yurt ve Barınma İmkanları: Üniversitemiz İstiklal yerleşkelerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2.288 erkek 2.776 kız toplam 5.064 yatak kapasiteli yurt ile İl merkezinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtlar da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Burdur İl Merkezinde özel öğrenci apart ve pansiyonları da barınma hizmeti sunmaktadır.
Burdur’da Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nce öğrencilerimize barınma hizmeti verilmektedir. Detaylı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz:
https://www.mehmetakif.edu.tr/icerik/22/9/barinma

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması