.

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı
Öğrenim Ücreti: Yok
Eğitim ve Öğretim Modeli: Eğitim öğretim faaliyetleri güz ve bahar dönemleri olmak üzere 2 dönemde gerçekleştirilmektedir. Uygulama içerikli dersler il sınırları içerisinde yer almakta olan eğitim kurumlarında yapılmaktadır.
Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: İstiklal Yerleşkesi- Burdur
Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: İstiklal Yerleşkesi- Burdur
Program Akreditasyonları: 
Yurt: Kredi Yurtlar Kurumu kapsamında yurt olanakları mevcuttur.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması