.

Misyon-Vizyon

Misyon

Çağımız bilimsel ölçütlerine uygun bilgi üretmeyi ve kazandırdığı bilimsel düşünce, bilgi ve becerileri hayatın diğer alanlarına aktarabilen nitelikli insanlar yetiştirmeyi görev edinen bir akademik birim olmak;

Vizyon

Öğrettiği teknolojinin gelişkinliği, ürettiği bilginin çağdaşlığı, yetiştirdiği insanın bilgeliği itibariyle yöresinde ve bölgesinde bir mükemmeliyet merkezi olabilmektir.

Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması