.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Program Adı: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına bağlı bir bölüm olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’dür.


Program Bilgileri: Organizmaların hücresel faaliyetlerini, işleyişlerini ve mekanizmaların işleyişleri sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonları moleküler düzeyde inceleyen ve genetik temellerini araştıran moleküler biyoloji ve genetik bilim dalını kapsayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün amacı konularında çok iyi temel bilgilere sahip, disiplinlerarası, iletişim sorunlarını aşmış, yaygın uygulama alanına sahip, etik, bilimsel yöntem ve ilkelerdeki son gelişmelerden haberdar kişiler yetiştirmektir.


Program Türü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bir Lisans programıdır.


Program Süresi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans programının süresi 4 yıl/8 yarıyıldır.


Öğrenim Türü

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans programı “Normal Öğretim” olarak eğitim vermektedir.


Öğretim Ücreti

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans programına kaydolan öğrenciler program süresi içerisinde azami süreyi  aşmadıkları süre boyunca Öğrenci Katkı Payı Ücreti ödemezler.


Eğitim ve Öğretim Modeli

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans programında staj zorunluluğu bulunmamaktadır.Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi içerisinde yer alan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.


Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Lisans eğitim ve öğretim faaliyetleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi içerisinde gerçekleştirilmektedir.


Programın Akreditasyonları

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün henüz akreditasyon antlaşması bulunmamaktadır.


Yurt ve Barınma İmkanları

Üniversitemiz İstiklal yerleşkelerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 2.288 erkek 2.776 kız toplam 5.064 yatak kapasiteli yurt ile İl merkezinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait yurtlar da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Burdur İl Merkezinde özel öğrenci apart ve pansiyonları da barınma hizmeti sunmaktadır.


Burs-kısmi zamanlı çalışma olanakları

Maddi imkânı yeterli olmayan öğrencilere ücretsiz öğle yemeği yardımı imkanı bulunmaktadır. Bu imkandan yararlanabilecek öğrenci sayıları, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 


Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim saatlerinin dışında isterlerse üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) öğrenci statüsünde çalışma imkanından yararlanabilmektedirler. 


Hakkımızda

  • Genel Bilgi
  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon
  • Organizasyon Şeması