.

Bölüm Hakkında


 

·         Tanım ve Tanıtımı

Günümüzde moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili çalışmalara gelişmiş ülkelerde büyük miktarlarda kaynak aktarılmaktadır ve bu alandaki çalışmalar her geçen gün hızla ilerlemektedir. Dünyadaki teknolojik açılımlar ve yeni buluşlar, kaçınılmaz olarak eğitimde de değişim gereksinimini ortaya çıkartmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde de moleküler biyoloji eğitim, öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuş ve üniversitelerde yeni bölümler oluşturulmuştur. Buna rağmen Türkiye’nin moleküler biyoloji ve genetik alanında yetişmiş işgücü konusunda halen büyük bir açığı olduğu gerçektir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde sunulan seçmeli dersler, biyoteknoloji, biyoinformatik, gelişim biyolojisi, enzimoloji, kanser mekanizmaları ve tedavisi, gen terapisi, ilaç araştırma ve geliştirme çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere de gerekli alt yapıyı sağlamaktadır. Son sınıfta yapacakları araştırma projeleri ile her öğrencinin bir öğretim üyesinin gözetiminde araştırmaya katılarak bilgi ve becerisini arttırması sağlanmaktadır.

 

·         Misyon-Vizyon

 

Bilimsel bakış açısına sahip, araştırma-geliştirme odaklı, ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilecek, alanında uzman, kaliteli öğrenciler yetiştirmek, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün hedefidir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü; ülkemizin bu alandaki gelişmelerin gerisinde kalmaması ve yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak ve bu alandaki gelişmeleri takip eden, yenilikçi yaklaşımlar ile AR-GE çalışmalarının arttırılmasını sağlayacaktır.

·         Tarihçe:

·         

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü; Yüksek Öğretim Kurumu’nun 15.01.2015 tarihli ve 2086 sayılı kararı ile açılmıştır.

 

·         Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları:

Moleküler Biyoloji ve Genetik programının disiplinler arası ve araştırma-uygulama odaklı olması, mezunlar için kamu ve özel sektörde çok kapsamlı istihdam olanakları yaratmaktadır. Mezunlar yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarına kabul edilebilecekleri gibi, ilaç geliştirme ve üretimi, sağlık, çevre, gıda, biyoteknoloji, tıpta tanı ve tedavi, enerji ve ziraat sektörlerinin araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarında, üretim, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışabileceklerdir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Anabilim Dalları

 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD