.

Bölüm Hakkında

Hakkımızda

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2008 yılında kurulmuştur. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ise lisans öğrencilerini almaya başlamıştır. Bölümümüzde bir profesör, bir doçent, üç doktor öğretim üyesi doçent, bir araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzün amacı, Türk dili ve edebiyatı alanında yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmektir. Bölümümüz lisans programını bitiren öğrencilerin başlangıçtan bugüne Türk dili ve edebiyatına ait metinleri hem dil hem de edebiyat açısından doğru bir şekilde değerlendirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca panel, konferans, sempozyum gibi etkinliklerle öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri için çeşitli olanaklar sunulması planlanmaktadır.

Tarihçe

Bölümümüz, 2008 yılında kurulmuş, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında lisans öğrencilerini almaya başlamıştır. Bölümde Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı ana bilim dallarında eğitim verilecektir.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları

Bölümümüzü bitirenler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması almaya hak kazanır ve bu diploma sahipleri dört yıllık yükseköğrenim görmüş olurlar. Ayrıca, Avrupa Birliği uyum mevzuatınca “Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Mezunu” unvanını alırlar.

Bölümümüz lisans programını tamamlayanlar pedagojik formasyon alarak öğretmenlik yapabildikleri gibi arşivlerde ve alanla ilgili çeşitli bakanlıklarda, devlet kurumlarında, yayınevi vs. gibi özel kuruluşlarda istihdam olanağı bulabilmektedir.

Amaç 

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün amacı, Türk dili ve edebiyatının başlangıçtan bugüne sahip olduğu eserleri dil ve edebiyat açısından bilimin sunduğu verilerle inceleyebilecek uzmanlar yetiştirmektir. 

İlke

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün ilkesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine bu alandaki akademik ve mesleki açıdan yeterli bilgileri edinmelerini sağlamak ve Türkoloji’ye katkı sunacak bilim adamları yetiştirmektir. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Anabilim Dalları

 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD