.

Bölüm Hakkında

İstatistik verilerin toplanması, analizi, yorumlanması veya açıklanması ve sunulması ile ilgili matematiksel bir bilimdir. İstatistik, fen bilimlerinden beşeri bilimlere hemen hemen bütün akademik disiplinlerde uygulanmasının yanı sıra işletme veya devlet yönetiminde de karar verme amacıyla kullanılmaktadır.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları

Öğrenciler lisans programındaki tüm koşulları yerine getirdikten sonra "İstatistik Lisans" derecesini alarak mezun olurlar. Öğrenimleri sırasında Ekonomi, Yöneylem Araştırması, Bankacılık ve Finans, Biyoloji, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde veri derleme, istatistiksel analiz ve kestirimler yapabilecek düzeyde bilgilerle donatılmışlardır. Ayrıca, bilgisayar programcılığı, bilgisayar donanımı ve kullanımı, karar alma, proje değerlendirme, üretim ve stok denetimi hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahiptirler. Mezunlar için TÜİK, kamuoyu araştırma şirketleri, Bankacılık ve Sigorta Sektörü, Borsa İstanbul, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında istihdam söz konusudur.

Tarihçe
İstatistik Bölümü 2011 yılında faaliyete geçmiştir. Önümüzdeki yıllarda öğrenci alımına başlanacaktır.

Vizyon
İstatistik  bölümünün vizyonu, bilgiyi teknolojik yöntemlerle geliştirerek bilimsel çözümler sunan, hayat boyu öğrenmeyi hedefleyen, alanında yetkin, ülke gelişimine katkıda bulunan, yurt içinde ve yurt dışında saygın ve söz sahibi bir bölüm olmak.

Misyon
İstatistik  bölümünün  misyonu,  topluma yön veren, etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeyen, akademik özgürlüğe sahip, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve çalışma dünyasının ilk sırada tercih ettiği saygın bir bölüm olmaktır.

Anabilim Dalları

 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD