.

Bölüm Hakkında

BÖLÜM TANITIMI
Matematik, evreni daha iyi anlamak ve yeni teknolojiler geliştirebilmek için tüm bilim alanlarında ve mühendislikte temel nitelikte bir bilim dalıdır. Matematik mantıklı düşünebilmemizi ve doğru kararlar verebilmemizi sağlar. İyi matematik eğitimi almış bir kişinin bilimsel ufku genişler ve çağımızın her türlü çalışma ortamına kolaylıkla uyum sağlayabilir. Ayrıca; problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisine sahip olur.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları


Öğrenciler lisans programındaki tüm koşulları yerine getirdikten sonra "Matematik Lisans" derecesini alarak mezun olurlar. Mezunlar pedagojik formasyon eğitimi almak koşuluyla Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullarda ya da özel öğretim kurumlarında Matematik Öğretmeni olarak; bankalarda veya özel şirketlerde hesap uzmanı ya da bilgisayar programcısı olarak; yüksek lisans ve doktora öğrenimi görerek akademisyen olarak çalışabilirler. 


Tarihçe
Matematik Bölümü 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Ayrıca, matematiğin üniversite eğitiminde temel bir ders olmasından dolayı bölümümüz üniversitedeki bazı bölümlere de servis dersleri vermektedir. Bölümümüzdeki temel araştırma-geliştirme alanları; Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir, Geometri, Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik, Topoloji ve Uygulamalı Matematik’tir. 
Öte yandan, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenci kabulüne başlamış olup faaliyetlerine devam etmektedir.

Vizyon
Matematik Bölümü, ulusal ve uluslararası ölçekte saygın ve talip olunan bir bölüm olmayı öngörür. 


Misyon
Matematik Bölümü’nün hedefi; güncel bilimsel gelişmeleri takip eden, özgün ve nitelikli çalışmalar yapabilen, sorun çözme yeteneği gelişmiş matematikçiler yetiştirmektir.

Anabilim Dalları

 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Psikoloji Bölümü
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD