.

Bölüm Hakkında

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Tarihçe

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 2007 yılında kurulmuştur.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları

Doğu dilleri ve edebiyatları programını bitirenler; (i) yurt içi ve yurt dışında çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde tercüman yada yönetici asistanı olarak çalışabilmekte, (ii) çeviri büroları, yurt dışı danışmanlık hizmetleri, uluslararası ticaret, turizm gibi çeşitli alanlarda iş bulabilmektedirler. (iii) Pedagojik formasyona sahip olan mezunlar orta öğretimde, özel okullarda öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca, (iv) bilgi ve becerilerini ilerletmek isteyen mezunlar, üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman yada öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedirler.


Misyon-Vizyon

Bölümümüzün amacı, modern dilbilimsel çerçeveden dile bakabilen, teorik ve pratik anlamda hedef dile hakim bireyler yetiştirmektir. Böylelikle, bu dillere ait güncel, tarihi ve edebi eserleri inceleyerek nitelikli çalışmalar ortaya koyabilen, çalışmalarıyla ülkemiz ve bu dillerin konuşulduğu ülkeler arasında kültürel, bilimsel ve ekonomik alanlara katkı sağlayacak bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Anabilim Dalları

 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD