.

Bölüm Hakkında

Tanım ve Tanıtımı
Nanobilim ve Nanoteknoloji alanı oldukça geniştir ve genişlemektedir. Günümüzde fizik, kimya, biyoloji, bilgisayar, malzeme bilimi, elektronik gibi alanlarda kullanımının yanında, tıp alanında da oldukça çarpıcı gelişmelere imkân sağlamaya başlamıştır. Gelişmekte olan bir teknolojidir, gelecekte çok daha fazla alana yayılacağı ortadadır.

              Bu teknolojiyle üretilebilecek birçok mikroskobik aygıtlar belki de damarlarımızda dolaşacak ve birer uzman gibi tedavi sağlayacaklardır. Nano boyuta sahip yapıların fiziksel özelliklerini anlaşılması ile yeni bir nanoskopik dünya ile bir köprü kurulabilir.

            Nanomateryallerin üretimi ile birlikte çok daha dayanıklı ulaşım araçları ve kirlenmeyen, paslanmayan eşyalar; hatta kendi kendini temizleyen giysiler üretilebilecektir.

Mevcut su kaynaklarının kirlenmesi nedeniyle, gelecekte tatlı suya ulaşmada büyük bir sorun olacağı tahmin edilmektedir, ancak bu kirlilik nanoteknoloji sayesinde önlenebilir. Belki de yakın bir tarihte insan vücudunda çalışabilecek biyolojik ve farmokolojik bilgisayarlar bu şekilde üretilebilir. Nanoteknoloji için, çağımızın anahtar teknolojisi olduğunu söyleyebiliriz.

Nanoteknoloji, gelecekte insanlığın kökten değişimlere hazırlıklı olması gerektiğini şimdiden birçok uygulaması ile göstermektedir. Herkesin kendi bilgisayarını ürettiği ve emirler verdiği sistemler düşleyelim. Bilim adamlarının hayal ve bilgi dünyasına açık birçok yenilikle, belki de doğada taklit edilemeyen hiçbir şey kalmayacak. Maddelerin nano dünyalarının makro dünyalarından farklı olduğunu düşündüğümüzde kimyasal birçok reaksiyonun da açığa çıkma olasılığı doğmuş olacaktır.

Nanoteknolojinin Kullanım Alanlarına Örnekler
a- Nanoteknoloji ile lens kamera üretimi
b- Nanoteknolojik pil
c- Geçirmeli Elektron Mikroskobu (TEM)
d- 500,000 GB’lik MP3 Player
e- Binlerce film tek bir DVD ‘de
f- Nanoteknoloji ile varis çorabı
g- Termoelektrik üreten kaplamalar
h- Küçültülmüş yazılar
Nanoteknoloji sayesinde sanayide, bilişim teknolojilerinde, sağlık sektöründe ve daha birçok alanda yeni ürünler geliştirilecek, günümüzün üretim süreçleri ve yöntemleri değişecektir. Bu teknolojiye yatırım yapılan ülkelerde ekonomik değerler yaratılacak ve toplumların yaşam kalitesi gelişecektir.

Misyon-Vizyon:

Bilimsel bakış açısına sahip,  araştırma-geliştirme odaklı, ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilecek,  alanında uzman, kaliteli öğrenciler yetiştirmek, Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü’nün hedefidir. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü; nanoteknolojinin ilke ve prensiplerini benimsemiş, bilimsel düşünen, çevreyi bir bütün olarak algılayan, iyi düzeyde mantıksal sentez yapabilen, analitik düşünmeye sahip, her türlü iş koşullarına uyum sağlayabilen yenilikçi öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Evrensel bilim, evrensel düşünce ve gelişim çerçevesinde, ulusal ve uluslararası projelerde yer almayı hedefleyen, geleceğin akademisyenleri olabilecek öğrencilere bilgi yayımcı bir bilim insanı olma niteliğini kazandırmak, öncelikli hedeflerimizdendir. Günümüzde dünya ulusları arasındaki yarış, gençliğin eğitimi, üniversitelerdeki bilimsel çalışma yoluyla olmaktadır. Bu nedenle, bölümümüz öğrencilerini yenilikçi, çağdaş teknolojileri tanıyan ve yeni yöntemlerin geliştirilmesinde bu teknolojileri kullanabilen, çok yönlü çalışabilen, yarışmacı, ülkesini, insanları seven ve başkalarıyla iletişim kurabilen, bireyler olarak yetiştirmek asli görevimizdir.

Tarihçe:
Bölümümüz 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başladı ve ilk mezunlarını 2019-2020 yılları arasında verecek.


Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları:
Nanobilim ve Nanoteknoloji  lisans eğitimini takiben, mezun öğrenciler  

Lisans derecesi sahibi,
Üniversitelerde öğretim elemanı,
Devletin çeşitli kurumlarında araştırmacı olurlar.

Tüm dünyada gelişen teknolojiler ve rekabet ortamı, nitelikli bilgi ile donanmış eleman ihtiyacını artırmaktadır. Bu nedenle, Amerika ve AB ülkeleriyle rekabet edebilecek nitelikli TEKNOLOJİK bilgi donanımına sahip, ülke ve toplumun sorunlarına çözüm arayan, bilgi toplumuna süratle entegre olabilen mezunlara olan ihtiyaç artarak devam edecektir.

 

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

 

 

Telefon

e-posta

Bölüm

Başkanı

Prof. Dr. Belgin TUNALI

3000

btunali@mehmetakif.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Yasin ARSLAN

3091

yasinarslan@mehmetakif.edu.tr

Bölüm Sekreteri

Gülşan MANIŞ

3010

gulsanmanıs@mehmetakif.edu.tr

 

2. MANAGEMENT

MANAGEMENT OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY DEPARTMENT

 

 

Phone

e-mail

Head of Department

Prof. Dr. Belgin TUNALI

3000

btunali@mehmetakif.edu.tr

Deputy Head of Department

Doç. Dr. Yasin ARSLAN

3091

yasinarslan@mehmetakif.edu.tr

Department Secretary

Gülşan MANIŞ

3010

gulsanmanıs@mehmetakif.edu.tr

 

 

3. ANABİLİM DALLARI VE AKADEMİK PERSONEL

 (Not isimler üzerine tıklandığında kişilerin Akademik Bilgi Sistemi (ABS) Profiline geçilecektir).

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ PERSONELİ

Anabilim Dalı

Görevi

Çalışma Alanı

Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD

 

 

Prof. Dr. Belgin TUNALI

Bölüm Başkanı

Nanogözenekli  malzemelerde adsorpsiyon.

Doç. Dr. Yasin ARSLAN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Atomik ve moleküler spektroskopi konusunda çalışmalar yapmak.

Prof. Dr. Ahmet ÇİÇEK

 

Nanofotonik aygıtlar ve akustik metamalzameler üzerine deneysel ve kuramsal çalışmalar yapmak.

Doç. Dr. Nurettin KÖRÖZLÜ

 

Malzemelerin fiziksel özelliklerini yoğunluk fonksiyonel teorisi kullanarak tespit etmek.

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Kaya KINAYTÜRK

 

 

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet GÜNAY

 

Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü

Anabilim Dalları

 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD