.

Bölüm Hakkında

Kimyager; maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği ve her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapan kişidir. Bölümümüz; dünya çapında tanınan öncü ve ödüllü bilim insanları, ulusal ve uluslararası destekli projeleri, araştırma laboratuvarları, geniş vizyonu ve bilime meraklı öğrencileriyle dünyada kimya alanında boy gösterecek yetkin bilim insanlarını yetiştirmeyi ve aynı zamanda araştırmalarıyla, düzenlediği konferanslar ve yaptığı araştırmalarla kendinden söz ettirmeyi başarabilen bir bilim yuvasıdır.
Bölümümüz 2006 yılında kurulmuştur. Eğitim öğretim faaliyetleri, 2008-2009 Eğitim Öğretim döneminde 30 öğrenci ile başlamıştır. Bölümümüzdeki bu faaliyetler 6 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı ile sürdürülmektedir.
Bölümümüz  beş anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimyadır.
Meslek tanımı  ve istihdam Alanları: Kimya bölümü mezunlarının çalışma alanları çok geniştir. Endüstriyel tesisler, laboratuarlar, özel ve kamu proje büroları ithalat ihracat büroları petrokimya, temel kimyasallar, otomotiv, gıda, çimento ve refrakter, seramik, ilaç, tekstil, boya, cam, metal, gübre, elektrik, lastik, denizcilik, savunma sanayii ve sağlık alanlarında tasarım, işletme ve destek hizmetler veren birimlerde çalışabileceklerinden; işyerinin faaliyet alanına göre yaptıkları işler de şekillenmektedir.
Sınavlar ve değerlendirme: Derslerin her birinden en az bir ara sınavı yapılır. Her bir ders için bir de dönem sonu ve bütünleme sınavı yapılır. Laboratuvar derslerinde, laboratuvar uygulaması öncesi sınavlar ve uygulama notları dönem içi nota ilave edilir. Her öğrenci dönem başında almak istediği derslere kayıt yaptırmalıdır. Öğrenciler, teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise % 80’ine katılmaları zorunludur. Başarı notu, dönem içi notunun % 40’ı ve dönem sonu veya bütünleme sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.
VIII. Yarıyıl sonunda en az 155 ± 10 kredilik ders almak, en az 2.00 (70/100) ağırlıklı genel not ortalaması tutturmak ve aldığı derslerden “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre başarılı sayılmak. Buna ek olarak staj programının başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 4 yıl ( 8 Yarıyıl) sonunda lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir ve  Kimyager ünvanı alırlar.

Misyon ve Vizyon
Kimya Lisans Eğitiminin temel amacı, öğrencilerimizi kimya ve ilgili endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme yapacak bilgi ve donanımlara sahip olarak yetiştirmek ve bu amaç doğrultusunda teknolojik ve akademik gelişmeler için gerekli olan temel bilgi, donanım ve gerekli el becerilerine sahip olmalarını sağlamaktır. Vizyonumuz sadece yurt içinde değil, uluslararası platformlarda da hiçbir konuda kaliteden ödün vermeyen, yüksek nitelikli-ilkeli öğretim üyesi kadrosuna, çağdaş̧ altyapı ve donanımlara sahip olmak, bu olanaklarla üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmektir.


Anabilim Dalları

 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD