.

Bölüm Hakkında

• Tanım ve Tanıtımı 

Tarih Bölümü, 2014 yılında kurulmuş olup, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında hem birinci öğretim hem de ikinci öğretimde olmak üzere ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. Yaklaşık 120 öğrenci öğrenimine başlamıştır. 2 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümde temel tarih bilgilerinden: siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dinî ve askerî konuları içeren bilgiler verilmektedir. Bunun yanı sıra, ulusal tarihimiz açısından kaynak dil durumunda olan Osmanlıca öğretimine lisans ve lisansüstü programlarda yer verilmektedir. Tarih Bölümünün amacı, geleceğin tarih uzmanlarının modern araştırma teknikleriyle donatılarak bu tekniklerin uygulanmasını sağlamak, çağdaş yöntemlerle hazırlanmış çalışmalara zemin hazırlamaktır. Ayrıca bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için teşvik edici unsurlar oluşturmak, öğrencilere tarih biliminin temel kavramlarını vererek bilgi ve bilgiye ulaşım yollarını kazandırmak temel hedefler arasında yer almaktadır.

Öğretim programının esasını, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ne ait lisans dersleri oluşturmaktadır. Lisans dersleri, öğrencilerimize tarih biliminin temel esas ve bilgilerini kazandırmayı amaçlayan bir anlayışla yürütülür.

Ayrıca Bölümümüzde, özelliğine göre bazı dersler teorik anlatımın yanında dia, arşiv belgesi, harita gibi yardımcı malzeme ile de desteklenmektedir. Osmanlıca yazı dili, gruplar halindeki öğrencilere, hem matbu ve hem de arşiv belgelerini anlayabilecek düzeyde okutulmaktadır.• Misyon-vizyon:
Misyon
Tarih Bölümü öğrencilerine, milli ve manevi değerlerine, evrensel insan hakları esaslarına, yabancı kültürlere, bilim etiğine saygılı ve mesleki alanında kullanılması gereken en üst düzey bilgi birikimine sahip olmasını sağlayacak düzeyde kaliteli eğitim verilmesi.
Vizyon
Tarih Bölümü öğrencilerine metodolojik yöntemler kullanarak akademik araştırma yapma becerisi ile olaylar arasında bağlantı kurma eleştiri ve sentez yapma yeteneği kazandırmak. Bu çerçevede kuramsal olarak öğretilen bilgilerin, öğrenciler tarafından pratik olarak kullanılmasını sağlamak.
• Tarihçe: 
Tarih Bölümü, 2014 yılında kurulmuş olup, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında hem birinci öğretim hem de ikinci öğretim olmak üzere yaklaşık 120 öğrenci ile öğrenimine başlamıştır.
• Meslek tanımı ve İstihdam Alanları: 
Dört yıllık lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans düzeyi derecesi ile mezun olur. Öğrencilerimiz için birkaç istihdam alanı mevcuttur. Gerekli şartları sağlayan öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini alarak akademik çalışmalar yapabilir. Ayrıca Eğitim Fakültelerinde formasyon eğitimini tamamlayan öğrenciler Tarih öğretmeni olarak da görev yapabilir.

Anabilim Dalları

 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD