.

Bölüm Hakkında

Arkeoloji tarih öncesi ve tarihsel süreç içerisinde insanlığın üretmiş olduğu çok çeşitli kültür ve medeniyet unsurlarını inceleyerek yorumlamaya ve anlamaya çalışan bir sosyal bilimdir. Tarih biliminin bir alt dalı olarak var olan arkeoloji; eskiçağ tarihi, epigrafi, antropoloji ve sanat tarih başta olmak üzere birçok bilim dalı ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Ağırlıklı olarak yazının bulunmadığı erken dönemlerde ve tarihsel verilerin yetersiz olduğu noktalarda ilgili problematiğe ışık tutmak adına arkeoloji biliminden faydalanılır. Özellikle 19. Yüzyıl da Avrupalı gezginler tarafınca tarihi ilgisel bir alan haline gelmeye başlayan arkeoloji günümüzde tarih ana bilim dalı içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olmuştur.

Tarihçe

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana faaliyette bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda açılmış olan Arkeoloji Yüksek Lisans Programı aynı şekilde faaliyettedir.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları

Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler “arkeolog” unvan ve yetkisini alırlar. Arkeoloji mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde var olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji ve Sanat Tarihi Müzeleri, yerel yönetim kuruluşlarında (Belediyeler) ve bağlı arkeolojik parklar ile Kent Müzelerinde ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı farklı departmanlarda çalışma imkanına ulaşacaktır.

Misyon-Vizyon

Arkeoloji Bölümü olarak öngörümüz, üniversitemiz başta olmak üzere bölge kültürünün daha iyi anlaşılması ve bu platformda ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunan birim olmaktır. Arkeoloji Bölümü görevimiz ve amacımız, arkeolojik çalışmalar kapsamında gerçekleşen en son gelişmeleri takip ederek sosyal bilimlerin temel ilkelerine ve etik değerlerine uygun, yenilikçi, özgün ve nitelikli çalışmalar yapabilen, sorun çözme kabiliyeti ve kültürel mirası koruma bilinci gelişmiş, nitelikli ve çağdaş bilgilerle donatılmış arkeologlar yetiştirmektir.

Anabilim Dalları

 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD