.

Bölüm Hakkında


Tarihçe
Felsefe Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2016 yılında kurulmuştur. 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci almayı hedeflemektedir.

Meslek tanımı ve istihdam Alanları
Felsefe bölümünden mezun olan öğrenciler “felsefeci” unvanını alırlar. Akademi dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanında, uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitimleri disiplinler arası bir yaklaşımla düzenleyerek, sürekli öğrenme ve sorgulama alışkanlıklarına sahip, analitik düşünme yeteneklerine sahip, uluslararası literatürü güncel şekilde takip etmekle kalmayıp ona en üst düzeyde katkı sağlayabilecek, yeni teorilere açık, toplumsal, bireysel ve kültürel her türlü probleme karşı duyarlı, eleştirel ve akılcı düşünceyi her alanda bir yöntem olarak belirlemiş araştırmacı bireyler yetiştirmektir. Felsefe mezunları çok değişik alanlarda çalışma fırsatı bulabilirler. Edindikleri, sorgulama, analiz etme, kapsayıcı düşünme, açıklayıcı ve inandırıcı yazı yazma becerileriyle mezunlar kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde genel kültür veya yaratıcılık isteyen alanlarda iş bulabilirler. Eğitim sertifikaları aldıkları takdirde felsefe ve mantık öğretmeni veya lisansüstü felsefe eğitimi almaları koşuluyla da akademisyen olma imkânına da sahiptirler.

Mezunlar pedagojik formasyon alarak ortaöğretim kurumlarında veya özel öğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler. Kendi kişisel gelişimleri doğrultusunda aldıkları felsefi bakış açısıyla halkla ilişkiler, reklamcılık, reklam yazarlığı, yazılı ve görsel medyada editör, eleştirmen, yabancı dil düzeyine göre çevirmenlik gibi diğer mesleklere de yönelebilirler.

Misyon-Vizyon

Felsefe bölümünün amacı, felsefe tarihi donanımıyla birlikte felsefenin temel problem alanlarını tanıyabilen, soyut düşünebilen böylece çağımızın kültürel, toplumsal ve etik problemlerine felsefi bakışla yönelebilen, eleştiren, soru soran, sorunlarla yetinmeyip araştıran ve sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmektir. Başta sosyal bilimler olmak üzere bilim dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanının disiplinler arası bir yaklaşımla ülkemizde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamaktır. Türkiye’de akademik alandaki ilerlemeyle birlikte gelişen eleştirel düşünce geleneğine de katkıda bulunan, felsefe alanında uluslararası ve yerli kaynakları analiz edebilecek teknik donanıma sahip, yetkin uzmanlara, araştırmacı ve akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmacıların aynı zamanda uluslararası yayınlara katkıda bulunması, disiplinler arası bir yaklaşımla Türkiye’de felsefe geleneğini geliştirmesi, ileriye taşıması da beklenmektedir. Bunun için hem farklı disiplinlerden gelen araştırmacılarla, hem de aynı disiplin içinde farklı bakış açıları geliştirilebilecek bir ortamda, kaynakların bu disiplinler arası çalışma ile ele alınabileceği bütüncül bakış açısı sunan bir bölüm olabilmektir.

Anabilim Dalları

 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD