.

Bölüm Hakkında

İnsan bilim anlamına gelen antropoloji, insan çeşitliliğinin bilimidir, bu kapsamda insanın zaman ve mekan içerisindeki çeşitliliğini incelemekte, toplumsal ve kültürel benzerlik ve farklılıkları betimlemeye çalışmaktadır. Anadolu barındırdığı kültürel çeşitlilik ve tarih boyunca sürekli olarak çok sayıda insan topluluğuna evsahipliği yapmış olması sebebiyle antropolojik açıdan son derece büyük bir potansiyel ve öneme sahiptir. Bu bakımdan, Anadolu’da yaşamış ve yaşamakta olan toplumların kültürel ve biyolojik çeşitliliğinin tarihsel ve mekansal bütünlük içerisinde ele alınması, diğer yandan da bu çalışmaların gerek ülkesel, gerekse küresel anlamda değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Antropoloji Bölümü bünyesinde yer alan Paleoantropoloji Anabilim Dalı, geçmiş insan toplumlarını incelemektedir. Bu kapsamda arkeolojik alanlardan insan iskeletlerinin uygun yöntemlerle çıkarılması, bunların tasnifi ve iskeletlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda eski insan toplumlarının sağlık sorunları, yaşam biçimi ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiler belirlenerek tarihsel, biyolojik ve kültürel çeşitliliği incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Diğer yandan, Anadolu’nun zengin doğa tarihi de yine bu Anabilim Dalı altında araştırılmaktadır, örneğin; omurgalı hayvan gruplarını da içinde yaşadıkları çevre ile birlikte paleoekolojik veriler ışığında, farklı bilim dallarıyla ortaklaşa çalışmalar yürüterek incelemektedir. Bu Anabilim Dalı’nın çalışma materyalleri arkeolojik kazılardan çıkarılan insan iskeletleri ve paleontolojik kazılardan çıkarılan fosil buluntulardır. Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, insanın toplumsal çevreye uyarlanma sürecinde toplumsal ve kültürel deneyim ile aktarılan yönlerini incelemektedir. Fizik Antropoloji Anabilim Dalı ise, yaşayan insan toplumlarında çevresel ve kültürel etkilerin insan morfolojisine yansıyan yönlerini incelemektedir. Tüm çalışmalar, karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmekte ve böylelikle çalışmalara konu olan insan topluluğunun, gerek arkeolojik gerekse güncel olsun, diğer toplumlardan benzerlik ve farklılıkları antropolojik çalışmalarla ortaya konulabilmektedir.

Tarihçe
Antropoloji Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuş olup, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimine başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana Paleoantropoloji, Fizik Antropoloji ve Sosyal Antropoloji olmak üzere üç anabilim dalında eğitim vermektedir. Bölümümüzde halen 3 yardımcı doçent, 1 doktor araştırma görevlisi, 2 araştırma görevlisi (1 ÖYP) görev yapmaktadır.

Meslek tanımı ve istihdam Alanları
Antropoloji Bölümü mezunları, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde olmak üzere pek çok kamu kuruluşunda kendilerine yer bulabilmekte, ayrıca akademik olarak da çalışmalarına devam edebilmektedirler.

Misyon-Vizyon

Antropolojinin en önemli niteliği bütüncül ve evrensel bakış açısıdır. Bu nedenle antropoloji eğitimi öğrencilere nesnel bir bakış açısı sağlayarak, toplumlar arasındaki farklılıkların her birinin özgün yaşam koşullarının sonucunda ortaya çıktığını kavratmayı ilke edinmektedir. Bu kapsamda vizyonumuz, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bilimsel düşünme yetisine sahip, insani ve kültürel değerlere sahip çıkan, bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve bilimsel bilgi üretebilen genç bireyler yetiştirmektir. Bölümümüzün misyonu ise, Antropoloji Biliminin ülkemizdeki gereksinimlerini göz önünde bulundurarak, Üniversitemizi bu alanda eğitim veren üniversiteler arasında üst basamaklara taşımaktır.

Anabilim Dalları

 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD