.

Bölüm Hakkında

Tanım ve Tanıtımı

Biyoloji tüm canlıların yapısal, işlevsel, morfolojik, ekolojik ve gelişimsel özelliklerini araştıran, canlıların evrimsel gelişimine bağlı olarak kökeni, yayılımı ve sınıflandırılmasını çalışan ve birçok bilim dalına temel teşkil eden ve onların olmazsa olmazı olan bilim dalıdır. Sağlık, veterinerlik ve gıda başta olmak üzere birçok araştırma alanında Biyoloji bilimine ihtiyaç duyulmaktadır. Biyolojik bilimlerdeki gelişmeler dünyada pek çok alandaki gelişmeye dayanak oluşturmaktadır. Sağlık sektöründen gıda sektörüne, hayvancılık sektöründen ilaç sektörüne kadar birçok alanın aslında temelini biyolojik araştırmalar ve gelişmeler oluşturmaktadır. Bu yüzden içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisine kadar insan başta olmak üzere birçok canlı ve/veya canlı grubu ile ilgili bilgimiz her geçen katlanarak artmaktadır ve önümüzdeki süreçte de artacağı aşikârdır.


Misyon-vizyon:

Biyoloji bölümü olarak öngörümüz, ulusal ve uluslararası ölçekte takip edilen ve öncelikli olarak talep gören, üniversitemiz başta olmak üzere bölgemiz ve ülkemizin gelişmesine önemli katkılarda bulunan birim olmaktır. 


Biyoloji bölümü görevimiz ve amacımız, güncel bilimsel gelişmeler takip ederek doğa bilimlerinin temel ilkelerine ve etik değerlere uygun yenilikçi, özgün ve nitelikli çalışmalar yapabilen, sorun çözme yeteneği, çevre ve biyolojik zenginlikleri koruma bilinci gelişmiş, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış biyologlar yetiştirmektir.


Tarihçe:

Biyoloji Bölümü Lisans Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana faaliyette bulunmaktadır. Bölümün Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri; Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans (2009-2010) ve Doktora (2013-2014) Programları ile  devam etmektedir.


Meslek tanımı ve istihdam Alanları:

Biyoloji Bölümü’nden mezun olacak olan öğrenciler “biyolog” unvan ve yetkisini alacaklardır. Biyoloji mezunu öğrenciler sağlık hizmetleri, tıbbi araştırma üniteleri, biyoteknoloji, hidrobiyoloji ve su ürünleri, milli parklar ve yaban hayatı, biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetleri ve biyoloji programları, çevre koruma, ekolojik planlama, tarım ve ormancılık, gıda kontrol laboratuvarları, arıtma tesisleri, biyolojik ürünler, kriminoloji ve adli tıp, gümrükler, biyomedikal, ilaç ve ilaç hammaddeleri ile kozmetik, vektör canlıların kontrolü gibi çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulabilecekler.


YÖNETİM

 

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

 

 

Telefon

e-posta

Bölüm

Başkanı

Prof. Dr. Deniz İNNAL

213 3016 /

213 3045

dinnal@mehmetakif.edu.tr

Bölüm Başkan yardımcısı

-

-

-

Bölüm Sekreteri

Serap YILMAZ

213 3089

serapyilmazaksu@ mehmetakif.edu.trANABİLİM DALLARI VE AKADEMİK PERSONEL

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PERSONELİ

Anabilim Dalı

Görevi

Çalışma Alanı

1. Genel Biyoloji

 

 

Doç. Dr. Burçin Yenisey KAYNAŞ

ABD Başkanı

Ekoloji

Dr. Öğrt. Üyesi Asuman KARADENİZ

 

Tıbbi bitkiler

Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖZTOP

 

Hayvan histolojisi

2. Zooloji

 

 

Prof. Dr. Tamer ALBAYRAK

ABD Başkanı

Ornitoloji

Doç. Dr. Ümit KEBAPÇI

 

Malakoloji

Arş. Gör. D. Ceren ÇAĞLAN KAYA

 

-

3. Botanik

 

 

Doç. Dr. Neslihan BALPINAR

ABD Başkanı

Botanik, vejetasyon

4. Moleküler Biyoloji

 

 

Dr. Öğrt. Üyesi Dilara AKÇORA YILDIZ

ABD Başkanı

Kanser Biyolojisi

Arş. Gör. Yasin KIZILYER

 

 

5. Hidrobiyoloji ABD

 

 

Prof. Dr. İskender GÜLLE

ABD Başkanı

Limnoloji

Prof. Dr. Deniz İNNAL

 

ihtiyoloji

Doç. Dr. Pınar GÜLLE

 

Su akarları

Öğrt. Gör. Dr. Seyit Ali KAMANLI

 

Biyoimaj, dekapoda, kopepoda


Anabilim Dalları

 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD