Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 64 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
 
Ana Sayfa

Tarih Bölümü, 2014 yılında kurulmuş olup, yüksek lisans eğitimine 2014-2014 eğitim-öğretim yılında; lisans eğitimine hem birinci öğretim hem de ikinci öğretimde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında, doktora eğitimine de 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencilerini almaya başlamıştır. 2 Profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent, 4 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümde temel tarih bilgilerinden: siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dinî ve askerî konuları içeren bilgiler verilmektedir. Bunun yanı sıra, ulusal tarihimiz açısından kaynak dil durumunda olan Osmanlıca öğretimine lisans ve lisansüstü programlarda yer verilmektedir. Tarih Bölümünün amacı, geleceğin tarih uzmanlarının modern araştırma teknikleriyle donatılarak bu tekniklerin uygulanmasını sağlamak, çağdaş yöntemlerle hazırlanmış çalışmalara zemin hazırlamaktır. Ayrıca bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmek, bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için teşvik edici unsurlar oluşturmak, öğrencilere tarih biliminin temel kavramlarını vererek bilgi ve bilgiye ulaşım yollarını kazandırmak temel hedefler arasında yer almaktadır.

Öğretim programının esasını, Eskiçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ne ait lisans dersleri oluşturmaktadır. Lisans dersleri, öğrencilerimize tarih biliminin temel esas ve bilgilerini kazandırmayı amaçlayan bir anlayışla yürütülür.

Ayrıca Bölümümüzde, özelliğine göre bazı dersler teorik anlatımın yanında dia, arşiv belgesi, harita gibi yardımcı malzeme ile de desteklenmektedir. Osmanlıca yazı dili, gruplar halindeki öğrencilere, hem matbu ve hem de arşiv belgelerini anlayabilecek düzeyde okutulmaktadır.

 

 
 
Duyurular
Yeni Okuma Listesi
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.

 

Öğrencilerimiz İçin Okuma Listesi