Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 00 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Eğitim

Tüm sosyoloji bölümlerinin ortak özelliği günceli takip ederek, toplumsal olaylara anında yorum getirebilen bireyler yaratma amacındadır. Bu yüzden gelişen ve değişen dünyada güncel gelişmeler tüm akademik çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Günceli takip etmesi yönüyle sosyoloji bölümleri aktif rol oynamaktadır. Bu açıdan akademik ve teknolojik gelişmeler içinde sosyoloji temel bilimlerden önemli bir yere sahiptir. Sosyolojik eleştirel düşüncenin kazanılması ve sosyologların toplumda yol göstermesi bakımından önemlidir.

Lisans Programı
Öğrenciler lisans programından 4 akademik yıl (8 yarıyıl) sonunda mezun olurlar. Öğrenciler mezuniyet için toplam 163/168 kredilik dersten başarılı olmak zorundadırlar. Öğrenciler almak istedikleri seçmeli dersleri seçmeli ders havuzundan alabilir. VII. ve VIII. yarıyıllarda “ Seminer I ve Seminer II” isimli derslerden başarılı olmak zorundadırlar. Bu şartları tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

Ayrıca bölümümüz mezun öğrencileri gerekli şartları (16 Kredi Felsefe+16 Kredi Psikoloji+ 8 Kredi Mantık) sağladıkları zaman Felsefe Grubu Öğretmenliği Formasyon sertifikası alarak MEB’nca Felsefe Grubu Öğretmeni olarak atanma hakkını kazanırlar.

Sosyolojik eleştirel düşüncenin kazanılmasıyla birlikte, mezunların toplumsal olayları okuma becerileri gelişmiş olacaktır. Sosyolojinin ilke ve prensiplerini benimsemiş, bilimsel düşünen, çevreyi bir bütün olarak algılayan, iyi düzeyde mantıksal sentez yapabilen, analitik düşünmeye sahip, her türlü iş koşullarına uyum sağlayabilen yenilikçi fikirler topluma yön verici hale gelecektir. Bölümümüz öğrencilerini yenilikçi, çağdaş teknolojileri tanıyan ve yeni yöntemlerin geliştirilmesinde bu teknolojileri kullanabilen, çok yönlü çalışabilen, yarışmacı, ülkesini, insanları seven ve başkalarıyla iletişim kurabilen, bireyler olarak yetiştirmiş ve topluma faydalı bireyler olarak her alanı dönüştürebilecek hale getirebilmesi amaç edinilmiştir. Bu bağlamda sosyoloji öğrencilerinin toplumsal hayatta istihdamı, ülkemiz ve bölgemiz için önemli bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir.