TARİHÇE

Bölümümüz 2006 yılında kurulmuştur. Eğitim öğretim faaliyetleri, 2008-2009 Eğitim Öğretim döneminde 30 öğrenci ile başlamıştır. Bölümümüzdeki bu faaliyetler 7 öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 11 öğretim elemanı ile sürdürülmektedir.

Kimya Lisans Eğitiminin temel amacı, öğrencilerimizi kimya ve ilgili endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme yapacak bilgi ve donanımlara sahip olarak yetiştirmek ve bu amaç doğrultusunda teknolojik ve akademik gelişmeler için gerekli olan temel bilgi, donanım ve gerekli el becerilerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Bölümümüz beş anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar; Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Anorganik Kimya ve Organik Kimyadır.

Sınavlar ve değerlendirme: Derslerin her birinden en az bir ara sınavı yapılır. Her bir ders için bir de dönem sonu sınavı yapılır. Laboratuar derslerinde, laboratuar uygulaması öncesi sınavlar ve uygulama notları dönem içi nota ilave edilir. Her öğrenci dönem başında almak istediği derslere kayıt yaptırmalıdır. Öğrenciler, teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise % 80’ine katılmaları zorunludur. Başarı notu, dönem içi notunun % 40’ı ve dönem sonu sınavının % 60’ı alınarak hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır.

Verilen Derece: Lisans
Verilen Unvan: Kimyager
Programın Süresi: Dört yıl
Program Şekli: Tam zamanlı

  • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur Tel: 02482133014 e-mail: kimya@mehmetakif.edu.tr
  • Tüm hakları saklıdır. © Kimya Bölümü 2011