AKADEMİK PERSONEL
Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER (Kimya Bölüm Başkanı, Analitik Kimya)
Lisans Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kimya Öğretmenliği (1992)
Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (1997)
Doktora Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2003)
Araştırma Alanı Zenginleştirme, Atom Tuzakları, Soğuk Buhar Tekniği
Telefon 02482133022
Web Adresi http://abs.mehmetakif.edu.tr/kenduzler
E-Posta kenduzler@mehmetakif.edu.tr
 
Doç. Dr. İsmail KAYAĞİL (Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı, Organik Kimya)
Lisans Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü (2002)
Yüksek Lisans Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (2004)
Doktora Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (2007)
Araştırma Alanı Farmasötik Kimya, NMR-Spektroskopisi
Telefon 02482133055
Web Adresi http://abs.mehmetakif.edu.tr/ikayagil
E-Posta
 
Prof. Dr. Songül ŞEN GÜRSOY (Fizikokimya)
Lisans Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi (1999)
Yüksek Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ( 2002)
Doktora Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bililmleri Enstitüsü Kimya (2007)  
Araştırma Alanı İletken Polimerler, Polimer Kompozitler, Kopolimerler, HPLC
Telefon 02482133030
Web Adresi http://abs.mehmetakif.edu.tr/ssen
E-Posta
 
Doç. Dr. Fatih Mehmet EMEN (Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı, Anorganik Kimya)
Lisans Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1998)
Yüksek Lisans Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anorganik Kimya (2002)
Doktora Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anorganik Kimya (2009)
Araştırma Alanı Benzoil tiyoüreler, uzun süreli ışıldar maddeler, hidrotermal sentez, sol jel.
Telefon 02482133076
Web Adresi  
E-Posta
 
Araş. Gör. Fatma AKKUŞ (Organik Kimya)
Lisans Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (2007)
Yüksek Lisans Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (2011)
Doktora Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (Devam Ediyor)
Araştırma Alanı Polimerler
Telefon 02482133066
Web Adresi http://abs.mehmetakif.edu.tr/fatmaakkus
E-Posta fatmaaakus@mehmetakif.edu.tr
 
Araş. Gör. Selinay Başak ERDEMLİ (Biyokimya)
Lisans Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü (2009)
Yüksek Lisans Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (Devam Ediyor)
Doktora -
Araştırma Alanı  
Telefon 02482133077
Web Adresi http://abs.mehmetakif.edu.tr/sberdemli
E-Posta sberdemli@mehmetakif.edu.tr
 
Araş. Gör. Betül İŞİNER (Biyokimya)
Lisans Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya
Yüksek Lisans Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya (Devam Ediyor)
Doktora -
Araştırma Alanı  
Telefon 02482133092
Web Adresi  
E-Posta betulisiner@mehmetakif.edu.tr
 
Araş. Gör. Simge METİNOĞLU (Anorganik Kimya) (ÖYP kapsamında Anadolu Üniversitesi'nde)
Lisans Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü (2009)
Yüksek Lisans Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (Devam Ediyor)
Doktora -
Araştırma Alanı Fosfazen Kimyası, Schiff Bazları, Metal Kompleksleri
Telefon 02223350580/4819
Web Adresi -
E-Posta
  • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur Tel: 02482133014 e-mail: kimya@mehmetakif.edu.tr
  • Tüm hakları saklıdır. © Kimya Bölümü 2011