AKTS DERS PAKETİ

AKTS NEDİR?

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi, eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrenciye verilen görev ve iş yüküne göre tanımlanan, öğrenci merkezli ve öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir.
Avrupa sisteminde eğitim programının hedefleri ağırlıklı olarak öğrenim sürecinin sonunda elde edilecek kazanım ve becerilere göre tanımlanmış olacaktır. Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi, öğrenme süreçleri arasında mukayese ve ölçüm yapmayı mümkün kılmakta, öğrenmeye biçilen kredi değerinin bir kurumdan ötekine aktarılmasını sağlamaktadır. Başlangıçta iki farklı ülkenin yükseköğretim kurumları arasında yapılan geçişler için geliştirilmiştir. Ancak, aynı yükseköğretim kurumu içerisinde veya aynı ülkedeki farklı yükseköğretim kurumları arasında da uygulanabilmektedir.

AKTS’nin diğer öğrenci hareketliliği programlarından ayrılan en önemli özelliği, yurtdışında eğitim yapacak olan öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin kendi öğrencileriyle birlikte derslere devam etmelerini sağlamasıdır. Böylece öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin akademik hayatına aktif olarak katılımına olanak tanınmaktadır.

AKTS kredisi, bir dersi tamamlamak için öğrenciye yüklenen ödev, çalışma ve sorumluluk miktarını betimleyen bir sayıdır. Bu sayı, o dersin çalışma miktarını, bir yılda gerçekleştirilmesi gereken toplam çalışma miktarına oranla ifade eder.

I. YARIYIL
Dersin Kodu
Dersin Adı
Z/S
T
U
Toplam
Ulusal Kredi
AKTS Kredi
1302101 Genel Kimya I
Z
4
2
6
5
6
1302103 Genel Kimya Lab. I
Z
0
4
4
2
2
1302105 Matematik I
Z
4
0
4
4
6
1302107 Fizik I
Z
4
0
4
4
6
1302109 Fizik Lab. I
Z
0
2
2
1
2
1302170 Türk Dili I
Z
2
0
2
2
2
1302160 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi I
Z
2
0
2
2
2
1302180 Yabancı Dil I
Z
2
0
2
2
2
1302115 T. Bilg. Tek. ve Kul. I
Z
2
2
4
3
2
TOPLAM
20
10
30
25
30
II. YARIYIL
1302102 Genel Kimya II
Z
4
2
6
5
6
1302104 Genel Kimya Lab. II
Z
0
4
4
2
2
1302106 Matematik II
Z
4
0
4
4
6
1302108 Fizik II
Z
4
0
4
4
6
1302110 Fizik Lab. II
Z
0
2
2
1
2
1302170 Türk Dili II
Z
2
0
2
2
2
1302160 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II
Z
2
0
2
2
2
1302180 Yabancı Dil II
Z
2
0
2
2
2
1302116 T. Bilg. Tek. ve Kul. II
Z
2
2
4
3
2
TOPLAM
20
10
30
25
30
III. YARIYIL
1302201 Analitik Kimya I
Z
4
2
6
5
8
1302203 Analitik Kimya Lab. I
Z
0
4
4
2
4
1302205 Organik Kimya I
Z
5
0
5
5
8
1302207 Kimyacılar İçin Matematik
Z
2
0
2
2
4
1302211 Bilgisayar Uygulamaları
Z
0
2
2
1
3
1302209 Mesleki Yabancı Dil I
Z
2
0
2
2
3
TOPLAM
13
8
21
17
30
IV. YARIYIL
1302202 Analitik Kimya II
Z
4
2
6
5
8
1302204 Analitik Kimya Lab. II
Z
0
4
4
2
4
1302206 Organik Kimya II
Z
5
0
5
5
8
1302208 Organik Kimya Lab. I
Z
0
6
6
3
4
1302210 Mesleki Yabancı Dil II
Z
2
0
2
2
3
TOPLAM
11
12
23
17
30
V. YARIYIL
1302301 Anorganik Kimya I
Z
4
0
4
4
7
1302303 Enstrümental Analiz I
Z
2
0
2
2
4
1302305 Fizikokimya I
Z
4
2
6
5
9
1302307 Fizikokimya Lab. I
Z
0
4
4
2
3
1302309 Organik Kimya Lab. II
Z
0
6
6
3
4
  (*) Seçmeli I
S
2
0
2
2
3
  (**)            
TOPLAM
11
12
22
18
30
VI. YARIYIL
1302302 Anorganik Kimya II
Z
4
0
4
4
7
1302304 Anorganik Kimya Lab. I
Z
0
4
4
2
3
1302306 Enstrümental Analiz II
Z
2
0
2
2
4
1302308 Fizikokimya II
Z
4
2
6
5
9
1302310 Fizikokimya Lab. II
Z
0
4
4
2
3
(*) Seçmeli II
S
2
0
2
2
3
  (**)            
TOPLAM
12
10
22
17
30
VII. YARIYIL
1302401 Biyokimya I
Z
3
0
3
3
6
1302403 Endüstriyel Kimya I
Z
2
0
2
2
4
1302405 Kimya Araştırma Projesi I
Z
2
2
4
3
6
1302407 Polimer Kimyası I
Z
2
0
2
2
5
1302409 Biyokimya Lab. I
Z
0
2
2
1
3
(*) Seçmeli III
S
2
0
2
2
3
  (*) Seçmeli IV
S
2
0
2
2
3
  (**)            
TOPLAM
13
4
17
16
30
VIII. YARIYIL
1302402 Biyokimya II
Z
3
0
3
3
6
1302404 Biyokimya Lab. II
Z
0
2
2
1
3
1302406 Endüstriyel Kimya II
Z
2
0
2
2
4
1302408 Kimya Araştırma Projesi II
Z
2
2
4
3
6
1302410 Polimer Kimyası II
Z
2
0
2
2
5
(*) Seçmeli V
S
2
0
2
2
3
  (*) Seçmeli VI
S
2
0
2
2
3
  (**)            
TOPLAM
13
4
17
16
30

 

V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
1302321 Aromatik Bileşikler
S
2
0
2
2
3
1302323 Elektrokimya
S
2
0
2
2
3
1302325 Molekül Simetrisine Giriş
S
2
0
2
2
3
1302327 Sosyal Bilimler
S
2
0
2
2
3
VI. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
1302322 Karbonil Grubu Kimyası
S
2
0
2
2
3
1302324 Çevre Kimyası
S
2
0
2
2
3
1302326 Spektroskopi
S
2
0
2
2
3
1302328 Sosyal Bilimler
S
2
0
2
2
3
VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
1302421 Heterosiklik Bileşikler
S
2
0
2
2
3
1302423 Ayırma Teknikleri
S
2
0
2
2
3
1302425 Biyoteknoloji
S
2
0
2
2
3
1302427 İletken Polimerler
S
2
0
2
2
3
1302429 Boyar Maddeler
S
2
0
2
2
3
1302433 Ametaller Kimyası
S
2
0
2
2
3
1302431 Kuantum Kimyası
S
2
0
2
2
3
1302433 Sosyal Bilimler
S
2
0
2
2
3
VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
1302422 Termal Analiz Yöntemleri
S
2
0
2
2
3
1302424 İlaç Kimyası
S
2
0
2
2
3
1302426 Organik Analiz
S
2
0
2
2
3
1302428 Polimer Teknolojisi
S
2
0
2
2
3
1302430 Kimyasal Termodinamik
S
2
0
2
2
3
1302434 Kalite ve Standart
S
2
0
2
2
3
1302432 Organik Kim. Reak. Mek.
S
2
0
2
2
3
1302434 Sosyal Bilimler
S
2
0
2
2
3

 

T: Teorik U: Uygulama K: Toplam Kredi

*Öğrenciler V. ve VI. yarıyıllarda birer adet;  VII. ve VIII. yarıyıllarda ikişer adet seçmeli ders almak zorundadırlar.

**Sosyal Bilim Bölümlerinden, V. veya VIII.  yarıyıldan herhangi birinde, en az 1 adet ders almak zorunluluğu vardır.

***Her bir öğretim elemanı tarafından her bir öğrenciye ayrı ayrı verilecek olup, iki yarıyılı kapsayacaktır. VII. Yarıyılda verilen notu vize, VIII. Yarıyılda verilen notu final olarak değerlendirilecektir.

NOT 1. Seçmeli dersler yukarıda verilmiş olmakla birlikte, her dönem bölüm görüşü doğrultusunda yeniden belirlenebilir.
2. Zorunlu durumlarda bölüm görüşü doğrultusunda başarısız olunan seçmeli ders yerine, aynı kredide bir başka seçmeli ders devam zorunluluğu aranarak verilebilir.

  • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur Tel: 02482133014 e-mail: kimya@mehmetakif.edu.tr
  • Tüm hakları saklıdır. © Kimya Bölümü 2011