Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 00 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa

İstatistik, araştırmaların planlanmasında ve elde edilecek verilerin analizinde ve yorumlanmasında önemli bir yer tutar. Biyoloji, tıp, ekonomi, arkeoloji, çevre gibi çok farklı alanlarda da geniş bir uygulama sahasına sahiptir. Bununla birlikte, bu alanlara özgü geliştirilen yöntemleri içeren ve bu alanlara yeni yöntemler kazandıran bir bilim dalıdır.  İstatistik temelde bilimsel araştırmalarda ortaya çıkacak problemlere bilimsel kararlar vermeyi sağlayan önemli bir disiplindir.

İstatistik Bölümü, matematiksel temellere dayanan istatistik teori ve yöntemlerle birlikte,  sürekli olarak gelişen bilgisayar programlarını da kapsayan geniş bir öğretim planlaması amaçlamaktadır.  Bununla birlikte, hızla büyüyen bilgi teknolojilerinin de etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak,  verilerin istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesini sağlayan ve bilimsel araştırmalara çözümler sunan,  donanımlı nitelikli ve uluslararası standartlarda yarışabilecek bireyler yetiştirmeyi de hedefler.

 

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.