Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 00 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Bölüm Hakkında

İstatistik, araştırmaların planlanmasında ve elde edilecek verilerin analizinde ve yorumlanmasında önemli bir yer tutar. Biyoloji, tıp, ekonomi, arkeoloji, çevre gibi çok farklı alanlarda da geniş bir uygulama sahasına sahiptir. Bununla birlikte, bu alanlara özgü geliştirilen yöntemleri içeren ve bu alanlara yeni yöntemler kazandıran bir bilim dalıdır.  İstatistik temelde bilimsel araştırmalarda ortaya çıkacak problemlere bilimsel kararlar vermeyi sağlayan önemli bir disiplindir.

İstatistik Bölümü, matematiksel temellere dayanan istatistik teori ve yöntemlerle birlikte,  sürekli olarak gelişen bilgisayar programlarını da kapsayan geniş bir öğretim planlaması amaçlamaktadır.  Bununla birlikte, hızla büyüyen bilgi teknolojilerinin de etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak,  verilerin istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesini sağlayan ve bilimsel araştırmalara çözümler sunan,  donanımlı nitelikli ve uluslararası standartlarda yarışabilecek bireyler yetiştirmeyi de hedefler.

Tarihçe
İstatistik Bölümü Lisans Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2007 yılında kurulmuş olup, önümüzdeki yıllarda eğitim-öğretime faaliyetlerine başlamayı planlanmaktadır.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları
İstatistik Bölümü Lisans Programı’nı başarı ile tamamlayan ve “İstatistikçi” unvanını alan mezunlar, Üniversitelerin, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekonometri, İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği ve Biyo-istatistik gibi bölümlerinde yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer elde edebilirler. Ayrıca,  Devlet İstatistik Enstitüsü(TUİK), Devlet Planlama Teşkilatı , Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri Etüt Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Maden Teknik Araştırma Enstitüsü, ÖSYM, PTT Genel Müdürlüğü, Sayıştay, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Tarım Mahsulleri Ofisi, TCDD Genel Müdürlüğü, TEAŞ Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, THY, TRT Genel Müdürlüğü, TÜRK TELEKOM ve Yurt-Kur Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarının merkez ve taşra teşkilatlarında; Belediyelerde; Milli Prodüktivite Merkezinde; İstanbul Menkul Kıymetler Merkezi’nde; Aselsan’da; Turizm, Sigortacılık, Reklamcılık, Bankacılık ve Finans gibi değişik sektörlerdeki şirketlerde; Bilgisayar Yazılım Şirketlerinde; Bilgi İşlem Merkezlerinde; Piyasa Araştırma Şirketlerinde; Spor Kulüplerinde; Gazetelerde; Televizyon Kanallarında istatistikçi veya bilgisayar programcısı olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler.