GENEL BİLGİ - Misyon, Vizyon

Misyonumuz: Çağımız bilimsel ölçütlerine uygun bilgi üretmeyi ve kazandırdığı bilimsel düşünce, bilgi ve becerileri hayatın diğer alanlarına aktarabilen nitelikli insanlar yetiştirmeyi görev edinen bir akademik birim olmak;

Vizyonumuz: Öğrettiği teknolojinin gelişkinliği, ürettiği bilginin çağdaşlığı, yetiştirdiği insanın bilgeliği itibariyle yöresinde ve bölgesinde bir mükemmeliyet merkezi olabilmektir.