.

Misyon-Vizyon

Misyon

Çağımız bilimsel ölçütlerine uygun bilgi üretmeyi ve kazandırdığı bilimsel düşünce, bilgi ve becerileri hayatın diğer alanlarına aktarabilen nitelikli insanlar yetiştirmeyi görev edinen bir akademik birim olmak;

Vizyon


Öğrettiği teknolojinin gelişkinliği, ürettiği bilginin çağdaşlığı, yetiştirdiği insanın bilgeliği itibariyle yöresinde ve bölgesinde bir mükemmeliyet merkezi olabilmektir.

Misyon-Vizyon