Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa

Felsefe bölümünün amacı, felsefe tarihi donanımıyla birlikte felsefenin temel problem alanlarını tanıyabilen, soyut düşünebilen böylece çağımızın kültürel, toplumsal ve etik problemlerine felsefi bakışla yönelebilen, eleştiren, soru soran, sorunlarla yetinmeyip araştıran ve sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmektir. Başta sosyal bilimler olmak üzere bilim dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanının disiplinler arası bir yaklaşımla ülkemizde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamaktır. Türkiye’de akademik alandaki ilerlemeyle birlikte gelişen eleştirel düşünce geleneğine de katkıda bulunan, felsefe alanında uluslararası ve yerli kaynakları analiz edebilecek teknik donanıma sahip, yetkin uzmanlara, araştırmacı ve akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmacıların aynı zamanda uluslararası yayınlara katkıda bulunması, disiplinler arası bir yaklaşımla Türkiye’de felsefe geleneğini geliştirmesi, ileriye taşıması da beklenmektedir. Bunun için hem farklı disiplinlerden gelen araştırmacılarla, hem de aynı disiplin içinde farklı bakış açıları geliştirilebilecek bir ortamda, kaynakların bu disiplinler arası çalışma ile ele alınabileceği bütüncül bakış açısı sunan bir bölüm olabilmektir.

 

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.