Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Fen Edebiyat Fakültesi

BİRİM DANIŞMA KURULU

Birim Danışma Kurulu
Prof. Dr. Belgin BARDAKÇI
Dekan ve Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İskender Gülle
Dekan Yardımcısı ve Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı V. Biyoloji Bölüm Başkanı, İstatistik Bölüm Başkanı V.
Dr. Öğr. Üyesi F. Eray DÖKÜ
Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Erdal KENDÜZLER
Kimya Bölüm Başkanı
Prof. Dr. M. Kemal SAĞEL
Matematik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hasan BABACAN
Tarih Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ralf BECKS
Arkeoloji Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatma GÖDE
Fizik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ayşe Gül MUTLU GÜLMEMİŞ
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Cem ERGUN
Sosyoloji Bölüm Başkanı V.
Dr. Öğr. Üyesi F. Arzu DEMİREL
Antropoloji Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Kadir TUNCER
Coğrafya Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Metin BALPINAR
Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi S. Ertan TAĞMAN
Felsefe Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEMİREL
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi F. Eray DÖKÜ
Sanat Tarihi Bölüm Başkanı V.
İbrahim ŞİMŞEK
Öğrenci