Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 86 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Programlar Tarihçe Araştırmalar Yönetim Akademik Kadro İletişim ENGLISH
 
 
Bölüm Hakkında
Coğrafya, fiziki ve beşeri sistemlerin ilişkisini, bu ilişkiler sonucunda gerek ekosistemde gerekse toplumsal yaşam alanlarında meydana gelen değişim ve gelişimleri, “ne, nerede, neden, nasıl” soruları ile bu değişim ve gelişimlerin ekolojik ve sosyal çıktılarını sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyarak, zamansal ve mekânsal olarak analiz eden bir bilim dalıdır.

Çalışma alanının geniş olmasından dolayı birçok farklı disiplin ile dirsek teması bulunan coğrafya, günümüz problemlerinin birçoğu ile ilgili farkındalık yaratma, sorunların kaynakları ile ilgili akademik bilgiyi üretme ve çözüm getirebilme becerisini kazandırma yetisine sahiptir. Bugün, dünyanın hemen her noktasında karşı karşıya kalınan küresel ısınma, kirlilik (şu, hava ve toprak), bitki örtüsü değişimi, ekolojik bozulmalar, çölleşme ve benzeri fiziki problemler; etnik, kültürel ve dini sebeplerle ortaya çıkan iç savaşlar ve benzeri politik problemler; globalleşme ve hızlı şehirleşme ile birlikte meydana gelen ulaşım, günlük aktivite, gelir dağılımı, suç oranları, nüfus, arazi kullanımı ve benzeri sosyal ve ekonomik problemler, coğrafya biliminin doğrudan çözüm aradığı bir çok soruna bir kaç örnek olarak gösterilebilir. Bu çeşitliliğin sonucu olarak, fiziki ve beşeri coğrafya ana başlıkları altında bitki coğrafyası, toprak coğrafyası, turizm coğrafyası, şehir coğrafyası, tarihi coğrafya, sosyal ve kültürel coğrafya, siyasi coğrafya, ulaşım coğrafyası, sanayi coğrafyası, sağlık coğrafyası gibi çok farklı çalışma ve uygulama alanları ortaya çıkmıştır.

Uygulama alanı doğa, insan ve mekânla ilişkisi olan bütün bilim dallarının çalışma alanları ve buna ek olarak kullanıcının hayal gücü ve yetisi ile çerçevelenebilen Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) günümüzde yapılan coğrafi araştırma ve gerçekleştirilen mekânsal analizlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Enerjiden tarıma, şehircilikten ticarete, turizmden sağlığa, sigorta sektöründen ormancılığa ve daha sayılabilecek pek çok alanda teoriler ve uygulamalar mevcuttur.