Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 86 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Programlar Tarihçe Araştırmalar Yönetim Akademik Kadro İletişim ENGLISH
 
 
Ana Sayfa
Vizyon
Günümüzün eğitim ve araştırma için gerekli fiziksel, teknolojik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının tamamını karşılayan, doğa ve insan ile ilgili yerel ve küresel bütün problemlere ilgi duyan, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bu problemlere yönelik çözüm önerileri üretebilen, coğrafi bilginin gelişimine katkıda bulunan, ilgili bilim dallarının ulusal ve uluslararası temsilcileri ve çalışma alanı uygun olan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile koordinasyonunu sağlamış bir bölüm olmaktır.

Misyon
Coğrafya Bölümü, coğrafya biliminin tanımı ve amaçları doğrultusunda, yeryüzünde bulunan fiziki ve beşeri olay ve olguların birbirleri arasındaki ilişkilerin, bu ilişkilerin neden olduğu gelişim ve değişimlerin, yine fiziki ve beşeri objelerin mekansal dağılımlarının, bu dağılıma neden olan başlıca faktörlerin incelenmesi ve ortaya koyulmasında, güncel teknik ve metodları kullanabilen, coğrafi bir bakış açısı ile çevresini gözlemleme ve yorumlama kabiliyetini kazanmış, bu kazanımlarını ulusal ve uluslararası platformlarda akademik bilgiye dönüştürebilen, sosyo-kültürel, ekonomik, politik, etnik ve doğal problemleri coğrafi bir perspektif ile değerlendirme yetisine sahip coğrafyacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 
 
Duyurular
2017-2018 Bahar Dönemi Ders Programı
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.