Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 16 İstiklal Yerleşkesi / BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Tarihçe Yönetim Akademik Kadro Egitim - Öğretim Araştırma & Proje Olanaklar Galeri İletişim ENGLISH
 
 
Programlar

Genel:

Bölümümüz lisans ve lisansüstü programlarının hazırlanmasında olabildiğince güncel gelişmeler takip edilmektedir. Özellikle bulunduğu bölge başta olmak üzere ülkemizdeki olanaklar dikkate alınarak bölgenin ve ülkenin temel ihtiyaçları doğrultusunda temel teorik ve uygulamalı alan derslerinin yanı sıra bölgenin ekolojik, hidrobiyolojik, arkeolojik, antropolojik, hayvancılık, vs. özellikleri ve faaliyetleri de göz önünde bulundurularak bunlara yönelik seçmeli dersler verilmektedir. Diğer taraftan öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine destekte bulunacak arazi uygulamaları ve alana yönelik gelişmeleri ve uygulamaları yerinde izleme ve deneyimleme fırsatı sunan tesis ziyaret ve gezileri de tertip edilmektedir.

Lisans Programı:

Öğrencilerimiz dört yılı biyoloji eğitimi sonunda biyolog olarak mezun olacaklardır.

Diploma Programı

VIII. Yarıyıl sonunda en az 155 ± 10 kredilik ders almak, en az 2.00 (70/100) ağırlıklı genel not ortalaması tutturmak ve aldığı derslerden “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre başarılı sayılmak. Buna ek olarak staj programının başarı ile tamamlanması gerekmektedir.

Mezun Öğrencilerin Nitelikleri

Donanım, kazanım veya sertifika programları

Bölümde uygulanan lisans eğitim-öğretim planının detayları için tıklayınız.


Yüksek Lisans Programı:

Yüksek Lisans Öğrencileri

Aşağıdaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak, en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak, tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak, tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS), 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.

Doktora Öğrencileri

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için aşağıdaki listeden en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, iki seminer, yeterlik sınavı ile tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 180 AKTS krediden, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için de en az on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere 270 AKTS krediden oluşur. Her dönem için 30 AKTS olmak üzere yıllık 60 AKTS kredi şeklinde ders yükü hesaplanır. İki seminer dâhil 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır.

Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verir. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı veya sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır ve yeterlik sınavını bir sonraki yarıyılın sonuna kadar tekrarlamak zorundadır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı EABD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından oy çokluğuyla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Belirlenen tarihte rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez izleme komitesine sunulan rapor ve rapora ilişkin komite kararı ilgili EABD başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili TİK toplanmaya devam eder.

Bölümde uygulanan lisansüstü eğitim-öğretim planının detayları için tıklayınız.