Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 16 İstiklal Yerleşkesi / BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Tarihçe Yönetim Akademik Kadro Egitim - Öğretim Araştırma & Proje Olanaklar Galeri İletişim ENGLISH
 
 
Bölüm Hakkında - Tanım ve Tanıtımı

Biyoloji tüm canlıların yapısal, işlevsel, morfolojik, ekolojik ve gelişimsel özelliklerini araştıran, canlıların evrimsel gelişimine bağlı olarak kökeni, yayılımı ve sınıflandırılmasını çalışan ve birçok bilim dalına temel teşkil eden ve onların olmazsa olmazı olan bilim dalıdır. Sağlık, veterinerlik ve gıda başta olmak üzere birçok araştırma alanında Biyoloji bilimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Biyolojik bilimlerdeki gelişmeler dünyada pek çok alandaki gelişmeye dayanak oluşturmaktadır. Sağlık sektöründen gıda sektörüne, hayvancılık sektöründen ilaç sektörüne kadar birçok alanın aslında temelini biyolojik araştırmalar ve gelişmeler oluşturmaktadır. Bu yüzden içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisine kadar insan başta olmak üzere birçok canlı ve/veya canlı grubu ile ilgili bilgimiz her geçen katlanarak artmaktadır ve önümüzdeki süreçte de artacağı aşikârdır.

 
Bölüm Hakkında - Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları

Biyoloji Bölümü’nden mezun olacak olan öğrenciler “biyolog” unvan ve yetkisini alacaklardır.

Biyoloji mezunu öğrenciler sağlık hizmetleri, tıbbi araştırma üniteleri, biyoteknoloji, hidrobiyoloji ve su ürünleri, milli parklar ve yaban hayatı, biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetleri ve biyoloji programları, çevre koruma, ekolojik planlama, tarım ve ormancılık, gıda kontrol laboratuvarları, arıtma tesisleri, biyolojik ürünler, kriminoloji ve adli tıp, gümrükler, biyomedikal, ilaç ve ilaç hammaddeleri ile kozmetik, vektör canlıların kontrolü gibi çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulabilecekler.