Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 10 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Eğitim

Bölümümüz lisans ve lisansüstü programlarının hazırlanmasında öncelikle arkeoloji içerisinde duyulan genel-temel konular yanında üniversitemizin bulunduğu coğrafyanın da dikkate alınmasıyla özellikle yüksek lisans ders müfredatımız zenginleştirilmiştir. Bu bağlamda Frigya, Pisidya, Likya ve Karya Uygarlığı gibi yerli Anadolu halklarının oluşturduğu medeniyetlerin kültürel geçiş bölgesinde yer alan burdur ve çevresini konu edinen içeriğe sahip dersler müfredatımızda yer almaktadır. Diğer taraftan öğrencilerimizin akademik eğitimleri esnasında edindikleri bilgi birikimini kullanmak amacıyla mesleki uygulama sahalarında uzun süreli çalışmalara katılmak ve arkeolojik bakış açısının ve irdeleme kabiliyetinin çok amaçlı geliştirilmesini hedefleyen antik dokulara sahip çok farklı bölgeler düzenlenen öğrenci organizasyonlarıyla ziyaret edilmektedir.

Lisans Eğitimi

Öğrencilerimiz dört yıllık arkeoloji eğitimi sonunda arkeolog olarak mezun olacaklardır.
Bölümde uygulanan eğitim-öğretim planının detayları için AKTS Ders Kataloğunu ziyaret ediniz.

Lisansüstü Programı

Yüksek Lisans Programı eğitim-öğretim planının detayları için AKTS Ders Kataloğunu ziyaret ediniz. Buradaki ders listesinden en az 7 farklı ders almak ve bu dersleri başarı ile tamamlamak, en az 21 ulusal krediyi (semineri de içine alan 60 AKTS kredisini) tamamlamak, tez konusu ile ilgili uzmanlık alan dersini (20 AKTS) almak, tez hazırlayıp, savunmak, (40 AKTS), 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına sahip olmak zorundadırlar.

Öğretim Altyapısı Ve Olanakları

Bölümdeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri; iki derslik, iki amphi, bir seminer odası ve bir adet arkeoloji araştırma laboratuvarında yürütülmektedir.

Araştırma Ve Projeler Faaliyetleri

  • TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kibyra Arkeolojik Araştırmaları, Gölhisar /BURDUR.  Kazı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU, Kazı Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. F. Eray DÖKÜ.
  • TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Şeref Höyük /Komana Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Bucak/BURDUR. Araştırma Başkanı: Doç. Dr. Ralf BECKS
    Araştırma Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. B. Ayça POLAT BECKS
  • TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uylupınar ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Gölhisar/BURDUR. Araştırma Başkanı: Yrd. Doç. Dr. F. Eray DÖKÜ
  • TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kremna Yüzey Araştırmaları, Bucak/BURDUR. Araştırma Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin METİN