Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 10 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Bölüm Hakkında

Arkeoloji tarih öncesi ve tarihsel süreç içerisinde insanlığın üretmiş olduğu çok çeşitli kültür ve medeniyet unsurlarını inceleyerek yorumlamaya ve anlamaya çalışan bir sosyal bilimdir. Tarih biliminin bir alt dalı olarak var olan arkeoloji; eskiçağ tarihi, epigrafi, antropoloji ve sanat tarih başta olmak üzere birçok bilim dalı ile sıkı ilişkiler içerisindedir. Ağırlıklı olarak yazının bulunmadığı erken dönemlerde ve tarihsel verilerin yetersiz olduğu noktalarda ilgili problematiğe ışık tutmak adına arkeoloji biliminden faydalanılır. Özellikle 19. Yüzyıl da Avrupalı gezginler tarafınca tarihi ilgisel bir alan haline gelmeye başlayan arkeoloji günümüzde tarih ana bilim dalı içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olmuştur.

Tarihçe

Arkeoloji Bölümü Lisans Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana faaliyette bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda açılmış olan Arkeoloji Yüksek Lisans Programı aynı şekilde faaliyettedir.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları

Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler “arkeolog” unvan ve yetkisini alırlar. Arkeoloji mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde var olan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Arkeoloji ve Sanat Tarihi Müzeleri, yerel yönetim kuruluşlarında (Belediyeler) ve bağlı arkeolojik parklar ile Kent Müzelerinde ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı farklı departmanlarda çalışma imkanına ulaşacaktır.