Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 89 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Eğitim

Coğrafi olarak olukça önemli bir kavşak noktasında bulunan Burdur yöresi gerek barındırdığı kültürel çeşitlilik, gerekse çok sayıda arkeolojik alan sebebi ile antropolojik olarak da son derece büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle, Üniversitemizde Antropoloji Bölümü ve bağlı anabilim dallarının kurulmuş olması ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Bölümümüzde lisans eğitimine başlanması bu açıdan önem arz etmektedir. Antropolojinin bütüncül ve karşılaştırmalı bakış açısı gereğince, Bölümümüzce yapılan ve ileride yapılması planlanan araştırmalarla bir yandan yöre insanlarının kültürel ve biyolojik çeşitliliğinin tarihsel ve mekansal bütünlük içerisinde değerlendirilerek bölgenin antropolojik öneminin bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılması, diğer yandan ise bu çalışmaların gerek ülkesel, gerekse küresel olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Lisans Eğitimi

Öğrencilerimiz, alanlarıyla ilgili bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparak akademik hayata katılabilecek, özel ve kamu sektöründe araştırma yapabilecek niteliklerde ve mezuniyet sonrasında bölümü ile ilgili çalışmalarda önkoşul olan pratik ya da temel profesyonel eğitime sahip olarak lisans eğitiminden mezun olmaktadırlar.
Bölümde uygulanan eğitim-öğretim planının detayları için AKTS Ders Kataloğunu ziyaret ediniz.

Mezun Öğrencilerin Nitelikleri

Antropoloji programından mezun olan öğrenciler, antropolojik alan ve arazi çalışmalarının bir parçası olabilme ve bu çalışmalardan elde edilen verileri analiz edebilme yetisinin yanı sıra, bilimsel rapor ve tez çalışması hazırlayabilme alt yapısını ve alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında etik değerleri gözeterek kullanabilme becerisi kazanmaktadır.

Öğretim Altyapısı Ve Olanakları

Bölümümüz Fen Edebiyat Fakültesi -2. katta bulunan 2 amfi, 5 araştırma laboratuvarı ile eğitimine devam etmektedir. Bu alanlarda, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz iskelet ve yaşayan insan üzerinde antropolojik ölçümlerin alınmasını sağlayan temel ölçüm aletleri, 1 adet mikroskop ve 1 adet seyyar röntgen cihazı ile araştırmalarını sürdürebilmektedirler.
Bölüm bünyesinde, tüm üniversite öğrencilerine açık olmak üzere Antropoloji Topluluğu faaliyet göstermektedir. Antropoloji Topluluğu bilimsel geziler ve konferanslar düzenlemekte, ayrıca üniversitelerin şenlik/festival gibi organizasyonlarında bilimsel aktiviteler gerçekleştirmektedir.
Bölümümüzün öğrencilerimizin eğitiminin bir ya da iki dönemini yurtdışında görmesine olanak tanıyan 2 tanesi Almanya’da ve 1 tanesi Fransa’da olmak üzere toplam 3 üniversite ile ERASMUS anlaşmasının yanı sıra, MEVLANA değişim programından ve yurtiçinde ise FARABİ Değişim Programı’ndan faydalanabilmektedir.

Araştırma Ve Projeler Faaliyetleri

Bölümümüzde Yrd. Doç. Dr. F. Arzu Demirel başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni dahilinde yörenin doğa tarihi ile ilgili bilgilere katkıda bulunabilmek amacıyla 2010 yılından bu yana sürdürülen “Burdur ve Afyonkarahisar İlleri ve İlçeleri Omurgalı Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması”nın yanı sıra, gerekli durumlarda fosil ve iskelet tespit edilen lokasyonlarda Burdur Müzesi ile işbirliği içinde çalışılmakta ve gerekli hallerde kurtarma kazıları gerçekleştirilmekte, ayrıca yörede yaşayan toplumlar ile ilgili sosyal ve fizik antropoloji çalışmalarının yanı sıra, geçmişte yörede yaşamış insan toplumlarının genel profilini ortaya çıkarabilmek amacıyla yöredeki çeşitli kazılardan çıkarılan iskelet grupları üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir.