Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 89 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Ana Sayfa

İnsan bilim anlamına gelen antropoloji, insan çeşitliliğinin bilimidir, bu kapsamda insanın zaman ve mekan içerisindeki çeşitliliğini incelemekte, toplumsal ve kültürel benzerlik ve farklılıkları betimlemeye çalışmaktadır. Anadolu barındırdığı kültürel çeşitlilik ve tarih boyunca sürekli olarak çok sayıda insan topluluğuna evsahipliği yapmış olması sebebiyle antropolojik açıdan son derece büyük bir potansiyel ve öneme sahiptir. Bu bakımdan, Anadolu’da yaşamış ve yaşamakta olan toplumların kültürel ve biyolojik çeşitliliğinin tarihsel ve mekansal bütünlük içerisinde ele alınması, diğer yandan da bu çalışmaların gerek ülkesel, gerekse küresel anlamda değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Antropoloji Bölümü bünyesinde yer alan Paleoantropoloji Anabilim Dalı, geçmiş insan toplumlarını incelemektedir. Bu kapsamda arkeolojik alanlardan insan iskeletlerinin uygun yöntemlerle çıkarılması, bunların tasnifi ve iskeletlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda eski insan toplumlarının sağlık sorunları, yaşam biçimi ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiler belirlenerek tarihsel, biyolojik ve kültürel çeşitliliği incelenmekte ve yorumlanmaktadır. Diğer yandan, Anadolu’nun zengin doğa tarihi de yine bu Anabilim Dalı altında araştırılmaktadır, örneğin; omurgalı hayvan gruplarını da içinde yaşadıkları çevre ile birlikte paleoekolojik veriler ışığında, farklı bilim dallarıyla ortaklaşa çalışmalar yürüterek incelemektedir. Bu Anabilim Dalı’nın çalışma materyalleri arkeolojik kazılardan çıkarılan insan iskeletleri ve paleontolojik kazılardan çıkarılan fosil buluntulardır. Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, insanın toplumsal çevreye uyarlanma sürecinde toplumsal ve kültürel deneyim ile aktarılan yönlerini incelemektedir. Fizik Antropoloji Anabilim Dalı ise, yaşayan insan toplumlarında çevresel ve kültürel etkilerin insan morfolojisine yansıyan yönlerini incelemektedir. Tüm çalışmalar, karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilmekte ve böylelikle çalışmalara konu olan insan topluluğunun, gerek arkeolojik gerekse güncel olsun, diğer toplumlardan benzerlik ve farklılıkları antropolojik çalışmalarla ortaya konulabilmektedir.

 

 
 
Duyurular
Görüntülenecek duyuru bulunmamaktadır.
Etkinlikler
Görüntülenecek etkinlik bulunmamaktadır.